วิศวะมหิดล ถ่ายทอดประสบการณ์ "การบริหารพัฒนาหลักสูตรเพื่อการรับรองจาก ABET" แก่ 15 สถาบันการศึกษา ในภาคเหนือ

พุธ ๒๙ มีนาคม ๒๐๒๓ ๑๖:๒๙
ในโอกาสที่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดงานอบรมเชิงปฏิบัติการ "การยกระดับคุณภาพหลักสูตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตสู่การรับรองจาก ABET" สำหรับกลุ่มมหาวิทยาลัยในภาคเหนือเมื่อเร็วๆนี้   รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะผู้นำวิศวกรรมศาสตร์ซึ่งได้รับการรับรองหลักสูตรมาตรฐานโลกจาก ABET แห่งสหรัฐอเมริกา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์ เรื่อง"การบริหารและพัฒนาหลักสูตรเพื่อก้าวสู่การรับรองจาก ABET" แก่ 15 สถาบันการศึกษาในภาคเหนือ ณ โรงแรมยูนิมมาน จ.เชียงใหม่

รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า จากความสำเร็จของ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้รับการรับรองคุณภาพหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มาตรฐานโลกจาก Accreditation Board for Engineering and Technology หรือ ABET แห่งสหรัฐอเมริกา พร้อมกันถึง 6 หลักสูตร ป.ตรี ซึ่งนับว่ามากที่สุดในประเทศไทย ได้แก่ 1. หลักสูตรชีวการแพทย์ (นานาชาติ) 2. หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3. หลักสูตรวิศวกรรมเคมี 4. หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล 5. หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า 6. หลักสูตรวิศวกรรมโยธา และปัจจุบันกำลังอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมยื่นขอรับรองเพิ่มอีก 1 หลักสูตรคือ "หลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ" อีกด้วย

คณะวิศวะมหิดล มีความยินดีอย่างยิ่งในการถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ในการปรับพัฒนาการศึกษาสู่ระดับสากล ซึ่งในปี 2566 มีหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 32 หลักสูตร จาก 15 สถาบันการศึกษาในภาคเหนือที่เข้าร่วมงานอบรมครั้งนี้และเตรียมขอการรับรองตามมาตรฐาน ABET สหรัฐอเมริกา (Accreditation Board for Engineering and Technology) เพื่อร่วมกันนำพามหาวิทยาลัยอื่นๆ ในประเทศไทย ให้ก้าวไปข้างหน้าในระดับสากลด้วยกัน ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในหลักการและกระบวนการของการประกันคุณภาพการศึกษา และวางแผนบริหารหลักสูตร พัฒนาคุณภาพการศึกษาของไทยอย่างเป็นระบบตามกฏเกณฑ์ของคณะกรรมการ ABET เพื่อประโยชน์ต่อผู้เรียน สถาบันการศึกษา และประเทศชาติ

ภายในงานยังมีการแบ่งปันองค์ความรู้ในการยกระดับพัฒนาคุณภาพการศึกษาในหลายมิติอย่างครบถ้วน จากผู้เชียวชาญและสมาคมนักวิชาชีพไทยในอเมริกาและแคนาดา (ATPAC) เช่น การประกันคุณภาพการศึกษาและการรับรองจาก ABET การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (Student Outcome Assessment) การปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง การเตรียมความพร้อมสู่การประเมินจาก ABET รวมทั้งการประเมินระดับกระบวนวิชา (Course Assessment)

ที่มา: เบรนเอเซีย คอมมิวนิเคชั่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๒๘ ห้างเซ็นทรัลชิดลม ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ประกาศความเป็นเลิศบนเวทีนานาชาติ คว้ารางวัล ห้างสรรพสินค้าแห่งปี ที่สุดแห่งภาคพื้นเอเชียจากเวทีใหญ่ Retail Asia Awards
๑๗:๑๓ ดร.คงกระพัน แถลงกลยุทธ์ พร้อมขับเคลื่อน ปตท. ให้แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตระดับโลกอย่างยั่งยืน
๑๗:๑๘ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สร้างอาชีพ สร้างชีวิต มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพแก่สตรีแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือด้อยโอกาส ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๑๖:๓๖ มกอช. นั่งหัวโต๊ะประชุม EWG-OA พิจารณามาตรฐานเกษตรอินทรีย์
๑๖:๐๑ พ.ร.บ. สมรสเท่าเทียม ฟันเฟืองขับเคลื่อนตลาดที่อยู่อาศัยภายใต้เศรษฐกิจสีรุ้ง (Rainbow Economy)
๑๖:๕๗ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จัดคอนเสิร์ต CIMB Concert : 15 Years of Growing Forward ฉลองครบรอบ 15 ปี ด้วยสุดยอด 15 ศิลปิน วันเสาร์ที่ 10 ส.ค. 2567 พารากอน
๑๖:๔๗ กรมโยธาฯ ร่วมพัฒนา คลองแม่ข่า จับมือ อจน. เปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำใส สร้างอุโมงค์บายพาสส่งตรงสู่แม่น้ำปิง
๑๖:๕๑ ช่อง 5 ปรับรายการข่าวใหม่ มุ่งเน้นเนื้อหาครอบคลุมทุกมิติ เสริมทัพผู้ประกาศข่าวรุ่นใหม่และคนข่าวมืออาชีพ
๑๖:๔๓ ม.ศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์คุณภาพ 6 ท่าน ผู้ผ่านการประเมินมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ SPU PSF รุ่นที่ 8 ครั้งที่ 3 ระดับที่ 2 และระดับที่
๑๖:๑๓ เติมบางจากไฮพรีเมียม นำสลิปแลกรับเครื่องดื่มอินทนิลฟรี