2 เมษายน วันตระหนักรู้ออทิสติกโลก ทรูคอร์ปอเรชั่น ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลออทิสติกให้ดียิ่งกว่าพร้อมเดินหน้าสร้างสังคมที่ยั่งยืนไปด้วยกัน

จันทร์ ๐๓ เมษายน ๒๕๖๖ ๑๐:๐๕
2 เมษายน ของทุกปีเป็นวันที่องค์การสหประชาชาติ ประกาศให้เป็นวันรณรงค์ตระหนักรู้ออทิสติกโลก หรือ Autistic Awareness Day เพื่อให้ทุกคนเห็นความสำคัญ เข้าใจ และยอมรับบุคคลออทิสติกที่มีอยู่ทั่วไปในสังคม ขณะที่ปัจจุบันประเทศไทย มีสถิติบุคคลออทิสติกกว่า 3 แสนคนที่ควรได้รับการดูแลและสนับสนุนให้มีชีวิตความเป็นอยู่อย่างเท่าเทียมเช่นเดียวกัน บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ในฐานะองค์กรไทยที่มุ่งเน้นนำศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม มาร่วมสร้างคุณค่าที่แท้จริงให้กับทุกชีวิต โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ภายใต้แนวคิด "Creating a Better Life for Vulnerable Groups" จึงร่วมกับมูลนิธิออทิสติกไทย ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มคนดังกล่าว ตั้งแต่ปี 2556 รวมระยะเวลากว่า 10 ปีแล้ว
2 เมษายน วันตระหนักรู้ออทิสติกโลก ทรูคอร์ปอเรชั่น ร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลออทิสติกให้ดียิ่งกว่าพร้อมเดินหน้าสร้างสังคมที่ยั่งยืนไปด้วยกัน

- เปิดประตูสู่โอกาสการเรียนรู้

นวัตกร ทรู คอร์ปอเรชั่น นำศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ มาสร้างสรรค์นวัตกรรมชุดแอปพลิเคชัน Autistic ซึ่งประกอบด้วย Daily Tasks, Trace&share, Communications, kare เพื่อเสริมทักษะด้านการสื่อสาร การใช้ชีวิตประจำวัน และสมรรถภาพ ทั้งร่างกาย สมาธิ สติปัญญา และจิตใจแก่เด็กออทิสติก และยังเป็นแอปพลิเคชันทางการศึกษาที่ได้รับความนิยมสูงสุด 25 ประเทศทั่วโลก ผลตอบรับคือเด็กๆ สามารถใช้ชีวิตประจำได้ด้วยตัวเอง ฝึกเข้ากับสังคมภายนอกได้อย่างดี และยังได้มีการส่งมอบแท็บเล็ตเพื่อรองรับการใช้งานแอปพลิเคชัน ให้แก่ครอบครัวบุคคลออทิสติก และศูนย์ส่งเสริมทักษะชีวิตบุคคลออทิสติกกว่า 40 ศูนย์ทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังสร้างสรรค์แพลตฟอร์มออนไลน์ Screening Tools For Person With Special Needs (STS) เพื่อเป็นเครื่องมือสังเกตพฤติกรรมว่ามีความเสี่ยงจะเป็นภาวะออทิสซึมหรือไม่ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจนำเข้าสู่กระบวนการรักษาได้อย่างทันท่วงที

- ส่งเสริมการสร้างอาชีพและรายได้

ยิ่งไปกว่านั้น เพื่อให้บุคคลออทิสติกพึ่งพาตนเองได้ ทรู คอร์ปอเรชั่น ยังมุ่งเน้นส่งเสริมให้คนกลุ่มนี้สามารถสร้างอาชีพและรายได้เป็นของตัวเอง ด้วยการร่วมมือจัดตั้ง CP-TRUE-Autistic Thai Foundation Vocational Training Center ศูนย์ฝึกอบรมเพื่อการทำงานบุคคลออทิสติกแห่งแรกในประเทศ เพื่อฝึกอาชีพ รวมถึงเป็นศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและวิทยาการต่างๆ ในการพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติกในระดับประเทศและภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้น้องๆ จากมูลนิธิออทิสติกไทยได้ฝึกอบรมการชงกาแฟ และก้าวเป็น "บาริสต้า" มืออาชีพ พร้อมได้รับการจ้างงานเป็นพนักงานในร้านธุรกิจ True Coffee ต่อเนื่องทุกปีถึงปัจจุบัน ตลอดจนยังเปิดพื้นที่ให้คนกลุ่มนี้ได้แสดงความสามารถด้านศิลปะ นำผลงาน Art Story by Autistic Thai ฝีมือน้องๆ จากมูลนิธิออทิสติกไทยมาจำหน่าย ณ ร้านทรูคอฟฟี่

- มุ่งสุ่งเสริมการออมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาคุณภาพชีวิต

เพื่อให้กลุ่มคนออทิสติก สามารถวางแผนการเงินที่เป็นระบบ เรียนรู้การลงทุนเพื่อสร้างกำไรระยะยาว ทรูคอร์ปอเรชั่น ยังริเริ่มธนาคารชุมชนออทิสติก เพื่อส่งเสริมการออม สร้างเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนให้กับสมาชิก อีกทั้งยังช่วยแก้ไขปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการส่งเสริมอาชีพ ซึ่งธนาคารแห่งนี้ สามารถปล่อยกู้ให้กับสมาชิกในอัตราดอกเบี้ยต่ำอีกด้วย ปัจจุบัน ธนาคารชุมชนออทิสติกได้ดำเนินการมาแล้ว 6 แห่ง มีเงินฝากรวมกันกว่า 4 ล้านบาท

- สร้างการตระหนักรู้ผ่านภาพยนตร์สั้นกับความ "พิเศษ" ของเด็กออทิสติกภาพยนตร์สั้น "คนพิเศษ" จากแคมเปญ True Together ที่มูลนิธิออทิสติกไทยทำร่วมกับทรู เป็นสื่อกลางบอกเล่าพฤติกรรมของเด็กออทิสติกในมุมมองของคนทั่วไป ที่เกิดมาพร้อมความไม่เข้าใจจากสังคม และคนรอบข้าง ซึ่งเราสามารถเปลี่ยนแปลงและอยู่ร่วมกันได้เพียงเราเข้าใจซึ่งกันและกันดูต่อได้ที่ https://www.youtube.com/watch?v=dL3qwZe-sT4

ทรู คอร์ปอเรชั่น ยังคงเดินหน้าสานต่อความตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมยกระดับขีดความสามารถและคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นให้แก่บุคคลออทิสติก และเนื่องในวัน Autistic Awareness Day ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มูลนิธิออทิสติกไทย สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิสซึม(ไทย) และเครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดงานกิจกรรมรณรงค์ตระหนักรู้ออทิสติกโลก ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นกิจกรรมพร้อมกับเครือข่ายออทิสติกทั่วโลก จึงขอเชิญชวนทุกคนมาให้กำลังใจบุคคลออทิสติก เพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนไปด้วยกัน โดยสามารถคลิกรับชม live ได้ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไปที่ FB: AutisticThaiFoundation หรือคลิก https://www.facebook.com/AutisticThaiFoundation/

ที่มา: ทรู คอร์ปอเรชั่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๒๓ เชื่อมั่นและมั่นใจ บริษัท ฟรองค์ อินเตอร์เทรด จำกัด ได้รับการรับรองให้ผ่านมาตรฐาน ISO 9001
๑๗:๕๒ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ตได้รับรางวัล Best Claim Experience โรงพยาบาลที่ลูกค้าได้รับประสบการณ์การบริการสินไหมประกันสุขภาพยอดเยี่ยม จากบริษัทประกันชีวิต
๑๗:๐๑ สยามพารากอน ฉลองครบรอบ 18 ปี สุดยิ่งใหญ่ ยกทัพมหกรรมความบันเทิงระดับโลก สร้างปรากฏการณ์มหัศจรรย์แห่งความสุขตลอดเดือนธันวาคมนี้
๑๗:๕๑ เฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขด้วยกระเช้าของขวัญสุดพิเศษ จาก Blue by Alain Ducasse
๑๗:๑๗ ฟอลคอนประกันภัย มั่นใจ เสริมความแข็งแกร่งจากบริษัทแม่ Fairfax Financial Holdings Limited Top 20 ของโลกด้าน Property Casualty
๑๗:๕๒ ดั๊บเบิ้ล เอ สนับสนุนโครงการผ่าตัดต้อกระจกและทันตกรรมแก่ชาวเนปาล
๑๗:๐๐ เซเลบร่วมถ่ายทอดความงาม เลือกเครื่องประดับชิ้นโปรด @ NGG JEWELLERY
๑๗:๔๐ ไอซ์ อาร์สยาม คัมแบ็ค กับลุกส์และชื่อใหม่ ไอซี่ ตรีชฎา พร้อมปล่อยซิงเกิ้ลแบบสับ ๆ รัว ๆ จุก ๆ
๑๗:๒๔ ดีเดย์เริ่มวันนี้!! มหกรรมชี้ช่องรวยแฟรนไชส์ เซ็นทรัลพระราม 2 ยกขบวนแฟรนไชส์กว่า 74 บูธ เสิร์ฟอาชีพถึงประตูบ้าน คาดเงินสะพัด 300
๑๗:๑๔ แพ้เหงื่อตัวเอง. คุณเป็นไหม? เช็กเลย