มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ร่วมกับเครือข่ายภาครัฐ จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 เดินหน้ามุ่งพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง สอดคล้องเป้าหมายแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน

ศุกร์ ๑๖ มิถุนายน ๒๐๒๓ ๑๗:๐๔
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดการประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 และระดับชาติ ครั้งที่ 14 ประจำปีการศึกษา 2565 ในหัวข้อ "Green Asia and Sustainability Forum : Inclusive and Equitable Quality Educational Management for Diverse Working and Sustainable Development in the Next Normal" (การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง เพื่อการทำงานที่หลากหลายกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคมวิถีใหม่)
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ร่วมกับเครือข่ายภาครัฐ จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 เดินหน้ามุ่งพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง สอดคล้องเป้าหมายแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง สอดคล้องเป้าหมายแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนในสังคมวิถีใหม่ นอกจากนี้ยังเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อร่วมกันพัฒนางานวิจัย สร้างองค์ความรู้ใหม่ และนำผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในอนาคต

โดย อาจารย์บำรุง ตันจิตติวัฒน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย  เป็นประธานกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงาน จากนั้นเป็นการปาฐกถาและเสวนาจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้งไทยและต่างประเทศ อาทิ  ดร.อรรถพล สังขวาสี  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ , Ms. Iwona Spytkowski, Team Leader, Development Coordination Officer, Strategic Planning UN Resident Coordinator Office in Thailand , Dr. Achmad Wicaksono, Education and Cultural Attache, Embassy of the Republic of  Indonesia in Thailand , ดร.สุจิตรา  เหลืองอมรเลิศ นายกสภาการพยาบาล , Professor Dr. Nophea Sasaki, Department Head of Natural Resources Management , Asian Institute of Technology (AIT.) , นางสาวจุลลดา  มีจุล  รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ, ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ  ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , ดร.คมกฤช จันทร์ขจร  รองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ,และดร.นิรุตต์  บุตรแสนลี  ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา  เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลงานวิจัยของนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ นักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ บริหารธุรกิจ ศึกษาศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกว่า 60 บทความ

ที่มา: มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ร่วมกับเครือข่ายภาครัฐ จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 เดินหน้ามุ่งพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง สอดคล้องเป้าหมายแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๖:๑๑ เปิดโพล! สงกรานต์ คนไทยยังอยาก รวย อวย Soft Power เสื้อลายดอก-กางเกงช้าง ต้องใส่สาดน้ำ
๑๖:๓๖ ฮีทสโตรก : ภัยหน้าร้อน อันตรายถึงชีวิต
๑๖:๐๐ STX เคาะราคา IPO 3.00 บาท/หุ้น เปิดจองซื้อ 18,19 และ 22 เม.ย. นี้ ปักธงเทรด mai 26 เมษายน 67
๑๖:๓๗ ถอดบทสัมภาษณ์คุณอเล็กซานเดอร์ ฟาบิก (Alexander Fabig) และคุณปีเตอร์ โรห์เวอร์ (Peter Rohwer) ผู้เชี่ยวชาญ
๑๖:๑๖ HIS MSC จัดงานสัมมนา The SuperApp ERP for Hotel
๑๖:๒๑ ที่สุดแห่งปี! ครบรอบ 20 ปี TDEX (Thailand Dive Expo) มหกรรมธุรกิจท่องเที่ยวดำน้ำระดับเอเชีย งานเดียวที่นักดำน้ำรอคอย
๑๕:๒๗ เคทีซีเสนอดอกเบี้ยพิเศษ 19.99% ต่อปี แบ่งเบาภาระสมาชิกใหม่บัตรกดเงินสด เคทีซี พราว
๑๕:๑๙ ก.ล.ต. นับหนึ่งไฟลิ่ง CHAO เตรียมเสนอขาย IPO ไม่เกิน 87.7 ล้านหุ้น ระดมทุนเข้าจดทะเบียนใน SET
๑๕:๐๖ แอร์เอเชีย บิน สุวรรณภูมิ-หาดใหญ่ เริ่มต้น 1,000 บาทต่อเที่ยว* เสริมทัพหาดใหญ่ บินเลือกได้ทั้งดอนเมืองและสุวรรณภูมิ!
๑๕:๒๓ YONG จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2567 ผถห.ไฟเขียวทุกวาระ อนุมัติจ่ายเงินปันผล ในอัตรา 0.08 บาท/หุ้น