สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ จัดงาน "ความร่วมมือ และการมีส่วนร่วมบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

จันทร์ ๐๔ กันยายน ๒๕๖๖ ๑๔:๒๔
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) จัดกิจกรรมเนื่องในวันน้ำโลก ประจำปี 2566 เพิ่มอัตราเร่งของการเปลี่ยนแปลง ด้วยความร่วมมือบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนของทุกภาคส่วน สอดรับนโยบายขององค์การสหประชาชาติ ที่กำหนดประเด็นสำคัญด้านน้ำ ประจำปี 2566 "Accelerating Change" หรือ "เร่งการเปลี่ยนแปลง" และรณรงค์ให้ประเทศสมาชิก "Be the change you want to see in the world" หรือ "ร่วมกันเปลี่ยนแปลง สิ่งที่คุณอยากเห็นในโลกใบนี้"
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ จัดงาน ความร่วมมือ และการมีส่วนร่วมบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการจัดกิจกรรม "ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ" เนื่องในวันน้ำโลกประจำปี 2566 ณ ห้องแคทลียา โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสารกับทุกภาคส่วนให้ร่วมกันเร่งการเปลี่ยนแปลงผ่านสารของนายกรัฐมนตรี ในวันน้ำโลก 22 มีนาคม 2566 และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ด้วยการสร้างความตระหนักและความร่วมมือ เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และยกระดับการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนกับทุกภาคส่วน รวมถึงเยาวชน โดยมุ่งพัฒนาน้ำดื่มน้ำใช้ที่ได้มาตรฐาน และขับเคลื่อนความร่วมมือใช้น้ำอย่างประหยัด เป็นลำดับแรก

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า "น้ำ" เป็นทรัพยากรสำคัญและจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการพัฒนาในทุกมิติ องค์การสหประชาชาติจึงกระตุ้นให้ประชาคมโลกร่วมกันรณรงค์ให้เกิดการฟื้นฟูและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน โดยเร่งการเปลี่ยนแปลง ด้วยการลงมือปฏิบัติเพื่อลดวิกฤตด้านน้ำและสุขาภิบาล ประเทศไทยให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในทุกมิติ และวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบพลวัต ด้วยความร่วมมือของคณะกรรมการลุ่มน้ำซึ่งเป็นข้อกลางเชื่อมโยงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และการเสริมความเข้มแข็งการร่วมบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตั้งแต่ระดับชุมชน พร้อมกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ผนวกกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงและใช้น้ำที่มีคุณภาพ อย่างพอเพียงและเท่าเทียม ลดความเสียหายจากภัยพิบัติ เกิดความสมดุลและยั่งยืนในลักษณะลุ่มน้ำอย่างเป็นระบบ และในวาระครึ่งทศวรรษแห่งการร่วมลงมือปฏิบัติของทุกประเทศ เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านน้ำในปีนี้

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลยืนยันเจตนารมณ์และความพร้อมเดินหน้าไปกับประเทศสมาชิกในการประกาศคำมั่นโดยสมัครใจ ร่วมเร่งการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีส่วนร่วม ให้ประสบความสำเร็จภายในปี 2030 และพร้อมรับข้อเสนอแนะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานและองค์กรด้านน้ำของประเทศสมาชิก เพื่อเพิ่มอัตราเร่งของพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการ สทนช. กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดกิจกรรมในวันนี้เป็นการแสดงผลการดำเนินงานของหน่วยงานและองค์กรภาคีเครือข่ายด้านน้ำ ที่สำเร็จได้ด้วยความร่วมมือของภาครัฐและการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม การแลกเปลี่ยนแนวคิดและการขับเคลื่อนความร่วมมือการใช้น้ำอย่างประหยัดของภาครัฐ ภาคการศึกษาวิจัย ภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรม และการแสดงพลังเยาวชนในการขับเคลื่อนการพัฒนาน้ำดื่มน้ำใช้ที่ได้มาตรฐาน และการใช้น้ำอย่างประหยัด ร่วมกับสถานศึกษาและชุมชน และด้วยความร่วมมือของหน่วยงานและองค์กรภาคี ผนวกกับการมีส่วนร่วมของเครือข่ายบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ จะส่งผลให้เกิดการขยายแนวร่วมลงมือปฏิบัติที่มีความเข้มแข็ง เร่งการเปลี่ยนแปลงการจัดการน้ำและสุขาภิบาลของประเทศตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงนิทรรศการของหน่วยงานและองค์กรด้านน้ำ การเสวนาแลกเปลี่ยนแนวคิดการบริหารจัดการน้ำของภาครัฐและภาคประชาสังคม และการนำเสนอการร่วมบริหารจัดการน้ำของเยาวชน 4 ภูมิภาคของประเทศ เป็นต้น

ที่มา: ศูนย์ประสานงานโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันน้ำโลก 2566

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ จัดงาน ความร่วมมือ และการมีส่วนร่วมบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๒๓ เชื่อมั่นและมั่นใจ บริษัท ฟรองค์ อินเตอร์เทรด จำกัด ได้รับการรับรองให้ผ่านมาตรฐาน ISO 9001
๑๗:๕๒ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ตได้รับรางวัล Best Claim Experience โรงพยาบาลที่ลูกค้าได้รับประสบการณ์การบริการสินไหมประกันสุขภาพยอดเยี่ยม จากบริษัทประกันชีวิต
๑๗:๐๑ สยามพารากอน ฉลองครบรอบ 18 ปี สุดยิ่งใหญ่ ยกทัพมหกรรมความบันเทิงระดับโลก สร้างปรากฏการณ์มหัศจรรย์แห่งความสุขตลอดเดือนธันวาคมนี้
๑๗:๕๑ เฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขด้วยกระเช้าของขวัญสุดพิเศษ จาก Blue by Alain Ducasse
๑๗:๑๗ ฟอลคอนประกันภัย มั่นใจ เสริมความแข็งแกร่งจากบริษัทแม่ Fairfax Financial Holdings Limited Top 20 ของโลกด้าน Property Casualty
๑๗:๕๒ ดั๊บเบิ้ล เอ สนับสนุนโครงการผ่าตัดต้อกระจกและทันตกรรมแก่ชาวเนปาล
๑๗:๐๐ เซเลบร่วมถ่ายทอดความงาม เลือกเครื่องประดับชิ้นโปรด @ NGG JEWELLERY
๑๗:๔๐ ไอซ์ อาร์สยาม คัมแบ็ค กับลุกส์และชื่อใหม่ ไอซี่ ตรีชฎา พร้อมปล่อยซิงเกิ้ลแบบสับ ๆ รัว ๆ จุก ๆ
๑๗:๒๔ ดีเดย์เริ่มวันนี้!! มหกรรมชี้ช่องรวยแฟรนไชส์ เซ็นทรัลพระราม 2 ยกขบวนแฟรนไชส์กว่า 74 บูธ เสิร์ฟอาชีพถึงประตูบ้าน คาดเงินสะพัด 300
๑๗:๑๔ แพ้เหงื่อตัวเอง. คุณเป็นไหม? เช็กเลย