กุมารเวชศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดพิธีเปิดและรับมอบห้องเรียนโครงการสอนเด็กเจ็บป่วยเรื้อรัง และศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ จาก บริษัท วอลท์ดีสนี่ southeast asia

จันทร์ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๖ ๐๙:๒๕
ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดพิธีเปิดและรับมอบห้องเรียนโครงการสอนเด็กเจ็บป่วยเรื้อรัง และศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อเด็กป่วย จาก บริษัท วอลท์ดีสนี่ southeast asia ซึ่งเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาการเรียนรู้ และการศึกษา จึงสนับสนุนปรับปรุงสภาพแวดล้อมห้องเรียนของโครงการสอนเด็กเจ็บป่วยเรื้อรัง และศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อเด็กป่วย โดยมี รศ.นพ.รัฐพลี ภาคอรรถ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายสนับสนุนบริการ เป็นประธานเปิดงาน และ ศ.พญ.ดารินทร์ ซอโสตถิกุล หัวหน้าสาขาวิชาโลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และ ดร.ประภาศรี นันท์นฤมิตร หัวหน้าโครงการสอนเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังฯ ร่วมพิธีรับมอบ ณ ตึก สก ชั้น 12 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
กุมารเวชศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดพิธีเปิดและรับมอบห้องเรียนโครงการสอนเด็กเจ็บป่วยเรื้อรัง และศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ จาก บริษัท วอลท์ดีสนี่ southeast asia

โครงการสอนเด็กเจ็บป่วยเรื้อรัง และศูนย์คอมพิวเตอร์เพื่อเด็กป่วยฯ ก่อตั้งโดยคณาจารย์แพทย์ และนักสังคมสงเคราะห์ ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ ศูนย์การพิเศษส่วนกลาง สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในวัยเรียนที่ต้องเข้ารับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาลเป็นเวลานาน ทำให้เกิดปัญหาเด็กขาดเรียน เรียนไม่ทัน ส่งผลให้เด็กต้องเรียนซ้ำชั้น หรือบางรายต้องลาออกจากโรงเรียนกลางคัน เป็นการสูญเสียโอกาสทางการศึกษา จึงจัดให้มีโครงการสอนเด็กเจ็บป่วย เพื่อให้เด็กป่วยที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ช่วยเหลือและลดปัญหาทางการเรียนที่เกิดขึ้น ทำให้เด็กมีพัฒนาการ และเรียนรู้สมวัยอย่างสมดุล ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ ด้านสังคม และสติปัญญา การปรับปรุงสภาพแวดล้อมของห้องเรียน ให้มีสภาพแวคล้อมสวยงาม จะช่วยเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้แก่เด็กป่วย โดยการตกแต่งผนัง ประตู และกระจกห้องเรียน ด้วยตัวละครเอกของ เดอะ วอลต์ ดิสนีย์ รวมถึงได้สนับสนุนสื่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ( Ipad) จำนวน 15 เครื่อง และให้เข้าถึงสื่อเทคโนโลยีการเรียนรู้ของบริษัทวอลท์ดีสนี่ เพื่อให้ผู้ป่วยเด็กได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ที่น่าสนใจ และสนุกสนานในยุคดิจิทัล

ที่มา: สำนักข่าวการศึกษาไทย

กุมารเวชศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดพิธีเปิดและรับมอบห้องเรียนโครงการสอนเด็กเจ็บป่วยเรื้อรัง และศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ จาก บริษัท วอลท์ดีสนี่ southeast asia

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๐๘ ธ.ค. ยูโรแบงก์ แอสเซ็ท แมเนจเมนท์ เอ็มเอฟเอ็มซี ทุ่มเม็ดเงินลงทุนในมินตัส
๐๘ ธ.ค. บลจ.กรุงศรี เปิดตัว KFTHAIESG โอกาสสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืน เติบโตไปกับหุ้น ESG
๐๘ ธ.ค. ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ ชี้เทรนด์ผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป คลื่นความท้าทายลูกใหม่ที่ธุรกิจอสังหาฯ ต้องพร้อมรับมือในปี
๐๘ ธ.ค. ไทยยูเนี่ยนเปิดโรงงานต้อนรับรัฐมนตรีแรงงานพม่าและคณะ พร้อมแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ด้านแรงงาน ในฐานะองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน
๐๘ ธ.ค. ยูโอบีจับมือฉางอาน หนุนขยายตลาดรถยนต์พลังงานไฟฟ้าทั่วอาเซียน
๐๘ ธ.ค. Roborock เปิดตัวหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะรุ่นใหม่ Roborock Q Revo MaxV พร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะ 12.12 นี้เท่านั้น
๐๘ ธ.ค. GoCheck: นวัตกรรมการตรวจวัดสารพันธุกรรมโรคหนองในแท้แบบรู้ผลเร็วใน 15 นาที รางวัลประกาศเกียรติคุณผลงานประดิษฐ์คิดค้น วช. ปี พ.ศ.
๐๘ ธ.ค. บริษัท N15 Technology ได้รับเชิญบรรยายหัวข้อการคัดแยกขยะและการสร้างคุณค่าสู่พลังงานทดแทน ให้กับวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล ในงาน Happy green
๐๘ ธ.ค. IN2IT มอบกระเช้าดอกไม้ร่วมแสดงความยินดี EVEANDBOY ฉลองเปิดสาขาเอ็มสเฟียร์ (EMSPHERE)
๐๘ ธ.ค. เคทีซีผนึกกรมบังคับคดีลงพื้นที่อยุธยาและชลบุรี จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ครั้งที่ 4/2566