กรุงศรี จัดสัมมนาใหญ่ประจำปี Krungsri Business Forum 2023: The Age of Transition เผยการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ทางธุรกิจ สนับสนุนธุรกิจก้าวผ่านสู่อนาคตที่ยั่งยืน

พุธ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๐๒๓ ๑๐:๔๐
กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) สานต่อการเป็นธนาคารพันธมิตรที่ลูกค้าธุรกิจไว้วางใจ (Trusted Partner) จัดสัมมนาใหญ่แห่งปีสำหรับกลุ่มลูกค้าธุรกิจ Krungsri Business Forum 2023: The Age of Transition เปลี่ยนผ่าน เพื่อไปต่อ สร้างอนาคตสู่ธุรกิจที่ยั่งยืน ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรธุรกิจชั้นนำ หน่วยงานภาครัฐ และผู้นำทางความคิด มาร่วมอัปเดตเทรนด์แห่งการเปลี่ยนแปลงโลก รวมถึงแบ่งปันมุมมองที่เกี่ยวข้องกับภูมิทัศน์ทางธุรกิจที่สำคัญพร้อมแนะแนวทางที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่อนาคตธุรกิจที่ยั่งยืนต่อไป
กรุงศรี จัดสัมมนาใหญ่ประจำปี Krungsri Business Forum 2023: The Age of Transition เผยการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ทางธุรกิจ สนับสนุนธุรกิจก้าวผ่านสู่อนาคตที่ยั่งยืน

นายเคนอิจิ ยามาโตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดงาน โดยได้ให้มุมมองสำคัญเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปัจจุบันว่า อยู่ในยุคของการเปลี่ยนแปลงในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน ซึ่งก่อให้เกิดความท้าทายและโอกาสทางธุรกิจมากมาย ตั้งแต่เรื่องของความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์ นำไปสู่การผงาดขึ้นของอาเซียนในฐานะภูมิภาคที่มีความสำคัญในด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจ เกณฑ์การดำเนินธุรกิจแบบใหม่อย่าง ESG ซึ่งกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจลงทุนและความต้องการของผู้บริโภค รวมไปถึงเรื่องของการปฏิวัติทางด้านดิจิทัลที่เข้ามาปรับเปลี่ยนแง่มุมการดำเนินธุรกิจ ล้วนส่งผลให้ธุรกิจจำเป็นต้องปรับตัวเพื่อการเติบโตในอนาคต และด้วยความมุ่งมั่นสู่การเป็นธนาคารพันธมิตรที่ลูกค้าธุรกิจไว้วางใจ (Trusted Partner) กรุงศรีพร้อมที่จะสนับสนุนลูกค้าธุรกิจในการปรับตัว เพิ่มศักยภาพและขยายโอกาสทางธุรกิจ เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถก้าวข้ามทุกความท้าทาย พร้อมเติบได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

งานสัมมนาประกอบไปด้วยหัวข้อสัมมนาในประเด็นต่างๆ ที่สอดคล้องกับเทรนด์แห่งการเปลี่ยนแปลงโลกของธุรกิจเริ่มต้นด้วยหัวข้อ "ภูมิทัศน์ธุรกิจ จากมุมมองของคนต่างยุคสมัย" โดยได้รับเกียรติจากตัวแทนของคนสองรุ่นในการเสวนาร่วมด้วยนายสุทธิชัย หยุ่น สื่อมวลชนอาวุโส และดร.สันติธาร เสถียรไทย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย และอดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท Sea Group โดยสรุปใจความสำคัญว่า ท่ามกลางยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว เราต้องพร้อมรับมือและปรับตัวอยู่ตลอดเวลา สิ่งสำคัญที่สุดที่จะช่วยให้เราก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่างมั่นคง จะต้องประกอบไปด้วยการรู้ทันโลก และการรู้จักโลก ซึ่งการรู้ทันโลกคือรู้จัก เข้าใจและสามารถใช้งานเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เข้ามาอยู่ตลอดเวลาซึ่งเป็นความสามารถของคนรุ่นใหม่ ขณะที่การรู้จักโลกนั้นต้องอาศัยประสบการณ์ของคนรุ่นเก่าในการแก้ปัญหาต่างๆ ดังนั้น เพื่อที่ก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลงและสามารถอยู่รอดต่อไปได้ ทั้งสองรุ่นจะต้องร่วมมือกัน และการจะร่วมมือกันได้สำเร็จ สิ่งสำคัญคือ การเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกัน (Empathy) ด้วยปัจจัยต่างๆ รวมถึงสถานการณ์ของคนแต่ละยุคไม่เหมือนกัน ความจำเป็น เหตุผล ความคิดก็จะไม่เหมือนกัน แต่หากมีความเข้าใจกัน ถึงแม้จะต่างรุ่น ต่างความคิด แต่ก็ยังอยู่ร่วมกันและก้ามข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆ ไปได้อย่างแน่นอน

สำหรับหัวข้อ "อาเซียนขุมพลังการค้า" ได้รับเกียรติจากนายญนน์ โภคทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มาร่วมเสวนาถึงโอกาสทางธุรกิจผ่านแนวคิดและแผนธุรกิจของเซ็นทรัลรีเทลโดยมีใจความสำคัญว่าธุรกิจจะแข็งแรงได้จำเป็นจะต้องสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีทั้งในเรื่องของการลงทุนโดยเฉพาะช่วงดอกเบี้ยขาขึ้น รวมถึงการบริหารจัดการต้นทุนและกระแสเงินสด และที่สำคัญคือการมองหาโอกาสการเติบโตทั้งการขยายธุรกิจ (Expand) การต่อยอดธุรกิจหลัก (Extend) และการมองหาน่านน้ำใหม่ (Explore) โดยเฉพาะเมื่อโลกของมหาอำนาจทางเศรษฐกิจย้ายมาที่อาเซียน จึงเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่น่าสนใจในการขยับขยายธุรกิจ ด้านนายไพโรจน์ ชื่นครุฑ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกลยุทธ์และวางแผนธุรกิจองค์กร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวเสริมว่า "ด้วยตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจในอาเซียนที่สูงกว่า 4.6% รวมถึงจำนวนประชากรที่ค่อนข้างมากใหญ่เป็นอันดับสามของโลก โดยกว่า 60% เป็นกลุ่ม Young Population ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพในอนาคต อาเซียนจึงกลายเป็นตลาดใหม่ที่หลายคนสนใจ ซึ่งปัจจุบันกรุงศรีและ MUFG มีเครือข่ายครอบคลุมมากถึง 9 ประเทศจากทั้งหมด 10 ประเทศในอาเซียน เราจึงพร้อมในการเป็นที่ปรึกษาการทำธุรกิจในอาเซียนอย่างแท้จริง ผ่านบริการ Krungsri ASEAN LINK ที่จะให้คำปรึกษาและช่วยดูแลตั้งแต่การเริ่มต้นธุรกิจ การส่งออก การหาความร่วมมือหรือหาโอกาสใหม่ๆ ในตลาด รวมถึงการจับคู่ทางธุรกิจทั้งแบบพบหน้าและผ่านแพลตฟอร์ม Krungsri Business Link ที่จะช่วยสร้างพื้นที่เชื่อมโยงทางธุรกิจกับนักธุรกิจทั่วโลกผ่านเครือข่ายของ MUFG ซึ่งพร้อมที่จะเป็นแรงหนุนก่อเกิดมูลค่าทางการตลาดในอาเซียนอย่างด้วยเช่นกัน"

หัวข้อสัมมนา "การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน" ได้รับเกียรติจาก นายพรพรหม วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ด้านความยั่งยืน ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ของกรุงเทพ รวมถึงแผนการจัดการเมืองเพื่อความยั่งยืน โดยได้เน้นย้ำถึงความสำคัญในการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนว่าการที่เมืองจะน่าอยู่ได้ ต้องอาศัยคนหลากหลายอาชีพในการร่วมกันขับเคลื่อน ดังนั้น โจทย์ที่สำคัญไม่ใช่แค่การทำให้กรุงเทพฯ น่าอยู่ แต่เป็นการที่เราต้องร่วมกันคิด ช่วยกันลงมือทำให้ เพื่อช่วยให้คุณภาพชีวิตและสังคมดีขึ้นและยั่งยืน

และหัวข้อสุดท้าย "เวทีอนาคตของเทคโนโลยีดิจิทัล" ได้รับเกียรติจาก ดร.การดี เลียวไพโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่อนาคตศาสตร์และสินทรัพย์ดิจิทัล บริษัท ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ โดย MQDC นายเชาวลิต รัตนกรไกรศรี รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายเทคโนโลยีและโซลูชั่นองค์กร บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด และดร.สันติธาร เสถียรไทย มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับเทรนด์ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งโลกอนาคต ด้านนางสาวสายสุนีย์ หาญประเทืองศิลป์ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านนวัตกรรมดิจิทัลและข้อมูล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวถึงหัวใจสำคัญท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีในมุมของการทำธุรกิจว่า "เทคโนโลยีมีแนวโน้มการเคลื่อนไหวและเกิดขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่อง ความสำคัญอาจไม่ได้อยู่ที่การไล่ตามทุกๆ เทคโนโลยีให้เท่าทันอยู่ตลอดเวลา แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ การรู้จักและทำความเข้าใจ ลูกค้า (Empathy) โดยกรุงศรีเราเน้นวิธีการดำเนินงานแบบ Empathy Driven นั่นคือเราเน้นการลงทุนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ เพื่อที่จะสามารถเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้า รู้จัก Moment in life ของลูกค้า เพื่อที่จะสามารถส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า และกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้เราสามารถทำความรู้จักลูกค้าได้ที่สุดคือ ข้อมูล (Data) ซึ่งก็มาควบคู่กับการใช้เทคโนโลยี Automation ต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ Data ทั้งยังช่วยนำเสนอโซลูชันต่างๆ ให้กับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น และก็ต่อเนื่องไปจนถึงเรื่องของ Data Security เพื่อความมั่นใจในการทำธุรกรรมทางการเงินของลูกค้า"

งานสัมมนา Krungsri Business Forum ในครั้งนี้เป็นการจัดงานแบบ Carbon Neutral Event หรืองานปลอดคาร์บอน โดยชดเชยคาร์บอนเหลือศูนย์ เพื่อตอกย้ำความมุ่งมั่นของกรุงศรีที่จะร่วมแก้ปัญหาของสภาพอากาศ ทั้งนี้งานสัมมนาดังกล่าวเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อช่วยเสริมสร้างศักยภาพด้านธุรกิจของลูกค้าธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่ออัปเดตสถานการณ์ต่างๆ รวมถึงแบ่งปันข้อมูลความรู้ให้ลูกค้าธุรกิจได้เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกจากวิทยากรชั้นแนวหน้า พร้อมสร้างแรงบันดาลใจ และโอกาสในการต่อยอดธุรกิจให้กับลูกค้า โดยสามารถติดตามรับฟังข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: Krungsri Business Empowerment

ที่มา: ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

กรุงศรี จัดสัมมนาใหญ่ประจำปี Krungsri Business Forum 2023: The Age of Transition เผยการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ทางธุรกิจ สนับสนุนธุรกิจก้าวผ่านสู่อนาคตที่ยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๙ เม.ย. บิทูเมน มารีน บริษัทลูก TASCO ลงนามสัญญาต่อเรือขนส่งยางมะตอย เสริมศักยภาพกองเรือ
๑๙ เม.ย. รมว.เกษตรฯ ลุยร้อยเอ็ด ผลักดันโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ 3 แห่ง
๑๙ เม.ย. กูรูหุ้นเชียร์ซื้อ PSP เคาะเป้าราคาสูงสุด 8 บ./หุ้น ยอดขายพุ่ง-หนี้ลด ดันกำไรปี 67 ออลไทม์ไฮ ดีล MA สร้าง New S-Curve
๑๙ เม.ย. ข้าวกล้อง-จักรีภัทร พร้อมเต็มร้อย! ประเดิม จูเนียร์จีพี สนามแรก ประเทศอิตาลี
๑๙ เม.ย. กรมประมงขอเชิญร่วมแข่งขันตกปลาชะโด
๑๙ เม.ย. เชลล์ดอน การ์ตูนดังร่วมสาดความสนุกในเทศกาลสงกรานต์
๑๙ เม.ย. สปสช. ติดปีกเทคโนโลยีไอทีด้วยคลาวด์กลางภาครัฐ GDCC ยกระดับบริการบัตรทองรวดเร็วทันสมัย ดูแลสุขภาพคนไทยยุคดิจิทัล
๑๙ เม.ย. GSK ร่วมงาน Re-imagining UK Aging Care Event ของสถานทูตอังกฤษ มุ่งสร้างเสริมภูมิคุ้มกันผู้สูงอายุ
๑๙ เม.ย. เอส เอฟ จับมือ กปน. มอบสิทธิ์ดูฟรีรวม 1,000 ที่นั่ง เพียงใช้ MWA Point ที่ เอส เอฟ!!
๑๙ เม.ย. เตรียมพร้อมนับถอยหลัง 12 ชั่วโมงสุดท้าย! ก่อนเริ่มประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ Bitcoin Halving ครั้งที่ 4