AGE โชว์งบปี 66 กำไรสุทธิ 285 ล้านบาท บอร์ดไฟเขียวแจกปันผล 0.20 บาทต่อหุ้น จ่อ XD 12 มี.ค.นี้ ปี 67 วางเกมรุก ลุยลงทุนธุรกิจถ่านหิน - โลจิสติกส์ - พลังงาน -ธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้า

อังคาร ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ๑๑:๓๖
บมจ.เอเชีย กรีน เอนเนอจี (AGE) โชว์งบปี 2566 ยอดขายถ่านหิน 3.7 ล้านตัน หนุนรายได้รวมแตะ 13,239.2 ล้านบาท ลดลง 29.6% และมีกำไรสุทธิ 285.1 ล้านบาท ล่าสุดบอร์ดไฟเขียวจ่ายปันผล 0.20 บาทต่อหุ้น จ่อ XD วันที่ 12 มีนาคม 2567 กำหนดจ่าย 15 พฤษภาคม 2567 ประกาศตอกย้ำแผนปี 2567 ขยาย 4 กลุ่มธุรกิจ "ถ่านหิน-โลจิสติกส์-พลังงาน-ธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้า" หนุนเป้ายอดขายทั้งปีแตะ 15,000 ล้านบาท
AGE โชว์งบปี 66 กำไรสุทธิ 285 ล้านบาท บอร์ดไฟเขียวแจกปันผล 0.20 บาทต่อหุ้น จ่อ XD 12 มี.ค.นี้ ปี 67 วางเกมรุก ลุยลงทุนธุรกิจถ่านหิน - โลจิสติกส์ - พลังงาน -ธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้า

นางสาวปณิตา ควรสถาพร รองกรรมการผู้จัดการ บริษั ท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) หรือ AGE ผู้จัดจำหน่ายถ่านหินบิทูมินัส (ถ่านหินสะอาด) และผู้ให้บริการด้านโลจิสติสก์แบบครบวงจรขนส่งทางน้ำ-ทางบก-ท่าเรือ-คลังสินค้า เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานงวดปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการ 13,239.2 ล้านบาท ลดลง 29.6% (YoY) โดยแบ่งเป็นรายได้จากการขายถ่านหินที่ 12,635.9 ล้านบาท ลดลง 30.6% (YoY) และมีกำไรสุทธิแตะระดับ 285.1 ล้านบาท โดยมีปริมาณการขายถ่านหินรวมในปี 2566 อยู่ที่ 3.7 ล้านตัน โดยแบ่งเป็นปริมาณการขายถ่านหินในต่างประเทศที่ 0.24 ล้านตัน และปริมาณการขายถ่านหินในประเทศ ที่ 3.45 ล้านตัน

ขณะที่รายได้ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ อยู่ที่ 1,789 ล้านบาท ลดลง 13.8% (YoY) มีสัดส่วนรายได้จากกลุ่มลูกค้าภายนอกอยู่ที่ 603 ล้านบาท ส่วนการให้บริการของกลุ่มบริษัทในเครือ AGE มีรายได้ที่ 1,185 ล้านบาท รองรับงานให้บริการขนส่งสินค้าเกษตร สินค้าอุตสาหกรรม โดยมีการให้บริการท่าเรือ, บริการขนส่งทางแม่น้ำ, บริการขนส่งทางรถบรรทุก, บริการโกดัง และ ลานกองเก็บ

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลงวด ปี 2566 (ม.ค.-ธ.ค.2566) ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท โดยวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) วันที่ 13 มีนาคม 2567 และวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 12 มีนาคม 2567 กำหนดดำเนินการจ่ายปันผลในวันที่15 พฤษภาคม 2567

ส่วนภาพรวมธุรกิจในปี 2567 บริษัทฯ มุ่งมั่นสร้างอัตราการเติบโตทางธุรกิจให้มีรายได้เติบโตอย่างยั่งยืน เพิ่มเติมจากธุรกิจถ่านหิน ซึ่งเป็นธุรกิจหลัก โดยมุ่งเน้นหาโอกาสเพื่อการลงทุนใหม่ๆ ในธุรกิจที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ โดยปัจจุบันมีการจำแนกธุรกิจออกเป็น 4 ธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจถ่านหิน, ธุรกิจโลจิสติกส์, ธุรกิจพลังงานยั่งยืน และธุรกิจ Diversified Investments ซึ่งเป็นการกระจายความเสี่ยงด้านการลงทุน ที่เน้นลงทุนสู่การเติบโตแบบเชิงรุกในระยะยาว สำหรับแผนการขับเคลื่อนภายใต้กลุ่มธุรกิจจะหนุนให้ตั้งเป้าอัตราการเติบโตรายได้รวมของ AGE ในปีนี้ที่ 15,000 ล้านบาท

ธุรกิจถ่านหิน ในปีนี้บริษัทฯ ตั้งเป้าปริมาณยอดขายถ่านหินที่ระดับ 4.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ที่คาดว่าจะอยู่ที่ 4 ล้านตัน กลุ่มลูกค้าหลักจะเป็นลูกค้าในประเทศ อาทิ กลุ่มอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้า อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ กลุ่มสิ่งทอ กลุ่มอาหาร ส่วนตลาดในต่างประเทศนั้น เน้นขยายในประเทศเวียดนาม และประเทศกัมพูชา

ธุรกิจโลจิสติกส์ บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าขยายการให้บริการด้านโลจิสติกส์ โดยเตรียมแผนใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาการให้บริการ เพื่อขยายฐานลูกค้าภายนอกเพิ่ม โดยตั้งเป้าภายใน 2 ปี จะมีสัดส่วนการให้บริการจากลูกค้าภายนอกเพิ่มเป็น 50% จากปัจจุบันอยู่ที่ 30% โดยรองรับงานให้บริการขนส่ง ทั้งสินค้าเกษตร และสินค้าอุตสาหกรรม โดยมีการให้บริการท่าเรือ, บริการขนส่งทางแม่น้ำ, บริการขนส่งทางรถบรรทุก, บริการโกดัง และ ลานกองเก็บ โดยปัจจุบันท่าเรือของบริษัท ได้ผ่าน EIA (Environmental Impact Assessment) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งแสดงถึงการให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชนโดยรอบได้ ครบทุกมิติ

ธุรกิจพลังงานยั่งยืน (Sustainable Energy) บริษัทฯ ลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายเชื้อเพลิงจากขยะ (RDF) ภายใต้บริษัทย่อย Green RDF โดยล่าสุดในเดือนกุมภาพันธ์นี้ จะดำเนินการผลิต (COD) ส่วนขยายเพิ่มเติมอีก 3,000 ตันต่อเดือน ส่งผลให้ทั้งปีมีกำลังผลิต RDF เฉลี่ยอยู่ที่ 36,000 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีปริมาณการขายเฉลี่ยอยู่ที่ 10,000 ตัน ทั้งนี้ ในช่วงที่ผ่านมา AGE ได้เข้าไปลงทุน ในบมจ.คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ "QTC" ในสัดส่วน 23.92% เพื่อเป็นการสร้างโอกาสและการต่อยอดด้านการลงทุนในธุรกิจพลังงานในอนาคต เนื่องจาก QTC ดำเนินธุรกิจทั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์ฟาร์ม) และธุรกิจ EV ซึ่งแผนการลงทุนดังกล่าวถือเป็นธุรกิจสร้างมูลค่าเพิ่ม ภายใต้รูปแบบการลงทุน เพื่อกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจ โดย AGE จะรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากการเข้าไปลงทุนต่อเนื่องในระยะยาว

ธุรกิจ Human Solutions (Diversified Investments) ภายใต้บริษัทย่อย"เอจีอี เวนเจอร์ หรือ AGEV" (เดิม เอจีอี สีสซิ่ง) ในการดำเนินธุรกิจที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ เช่น ธุรกิจดีลเลอร์ขายรถไฟฟ้า EV โดยมีแผนจัดตั้งบริษัท เอจีอี ออโต้ แกลเลอรี่ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง AGEV และกลุ่ม ออโต้ แกลเอลรี่ กรุ๊ป โดยคุณ ธรรมรัตน์ โพธิ์ใบกุล และธุรกิจให้เช่ารถไฟฟ้า ซึ่งบริษัทมีแผนจัดตั้งบริษัท เอจีอี อีวี พลัส จำกัด เข้ามาดำเนินกิจการแผนการลงทุนในกลุ่มรถพลังงานไฟฟ้า (EV) สำหรับการปล่อยเช่าให้กับกลุ่มลูกค้าที่สนใจ เนื่องจากมองว่าตลาดรถไฟฟ้าในอนาคตยังมีโอกาสเติบโตได้สูง

AGE ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดหลักแนวคิดการลงทุนที่คำนึงถึงการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล "ESG" พร้อมทั้งตั้งเป้าการลดการปล่อยคาร์บอนจาก กิจการดำเนินงาน อย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนติดตั้ง Solar Roof บนหลังคาโกดังคัดแยกสินค้า ที่ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา เพิ่มเติม จากปัจจุบันที่มีอยู่แล้ว 554 กิกะวัตต์ ซึ่งจะลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประเภทที่ 2 รวมทั้งศึกษาการเปลี่ยน รถบรรทุก และเครื่องมือหนักเป็นรถไฟฟ้า เป็นต้น

ที่มา: มีเดีย แพลนเนอร์ คอนซัลแทนท์

AGE โชว์งบปี 66 กำไรสุทธิ 285 ล้านบาท บอร์ดไฟเขียวแจกปันผล 0.20 บาทต่อหุ้น จ่อ XD 12 มี.ค.นี้ ปี 67 วางเกมรุก ลุยลงทุนธุรกิจถ่านหิน - โลจิสติกส์ - พลังงาน -ธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๕๐ ฉลอง Pride Month นิปปอนเพนต์ องค์กรสีแห่งความเท่าเทียม เตรียมร่วมขบวนพาเหรดสีรุ้งสุดยิ่งใหญ่ ในงาน Thailand's Pride Celebration 2024 Rhythm of Pride
๑๖:๑๖ สาวๆ ชอบใส่ส้นสูงมาบริหารกล้ามเนื้อกันค่ะ
๑๖:๕๘ อิ่มสุขทุกวันอังคาร กับบาร์บีคิวบุฟเฟ่ต์ดินเนอร์ริมทะเล ณ ห้องอาหารร็อคส์ โรงแรมเคปนิทรา หัวหิน
๑๖:๑๗ วช. ตอบโจทย์สังคมสูงวัย ยกรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ปี 67 ให้ เครื่องคัดกรองผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนเพิ่มประสิทธิภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์เครื่องคัดกรองผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนเพิ่มประสิทธิภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์
๑๖:๑๓ ศรีพันวาเปิดบ้านต้อนรับการกลับมาของภูเก็ต World Class Tourist Destination ตอกย้ำความเป็นไข่มุกแห่งอันดามัน มุมมองแนวโน้มกองทรัสต์ SRIPANWA
๑๖:๓๔ Double A Fastprint เพิ่มจุดบริการใหม่ในร้านสะดวกซัก SABUY WASH
๑๖:๒๐ บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป ชวน ผู้ว่าฯ ชัชชาติ เปิดสวนวิ่ง มะหมาราธอน งานวิ่งสุดโฮ่ง ส่งต่อโอกาสเพื่อเพื่อนสี่ขา
๑๖:๔๕ มรภ.สงขลา ยกระดับผลิตกาแฟตามมาตรฐานสินค้าเกษตร หนุนเกษตรกร ต.ทุ่งลาน เพิ่มประสิทธิภาพแปรรูปกาแฟโรบัสต้า
๑๖:๔๙ ททท. แท็กทีม ทราเวลโลก้า ประกาศความร่วมมือ (MOA) ส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ครอบคลุมกลยุทธ์การตลาดและประชาสัมพันธ์
๑๖:๓๒ หมดกังวลผมร่วง! วช. นำเทคโนโลยีพลาสมาเย็น PlasOne ฟื้นฟูเส้นผม รวดเร็ว ปลอดภัย คว้ารางวัลเหรียญทอง สวิส