กรม สบส. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพวิทยากรนวดตอกเส้นเพื่อสุขภาพ รุ่น 3 ปั้นวิทยากรมืออาชีพป้อนสู่สถาบันการศึกษา

พุธ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ๑๖:๔๗
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข เปิดอบรมพัฒนาศักยภาพวิทยากรนวดตอกเส้นเพื่อสุขภาพ รุ่น 3 จำนวน 40 คน พัฒนาศักยภาพและทักษะวิทยากรด้านการบริการสุขภาพให้มีความชำนาญและเชี่ยวชาญในการนวดตอกเส้นเพื่อสุขภาพ พร้อมปั้นเป็นวิทยากรมืออาชีพสู่สถาบันการศึกษา องค์กร หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กรม สบส. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพวิทยากรนวดตอกเส้นเพื่อสุขภาพ รุ่น 3 ปั้นวิทยากรมืออาชีพป้อนสู่สถาบันการศึกษา

ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า การนวดตอกเส้นเพื่อสุขภาพ ถือว่าเป็นอีกองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย ในการดูแลสุขภาพพื้นบ้านที่มีการสืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น กรม สบส. จึงจัดอบรมพัฒนาศักยภาพวิทยากรนวดตอกเส้นเพื่อสุขภาพ โดยจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 มีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 40 คน เพื่อส่งเสริมพัฒนาบุคลากรด้านการนวดตอกเส้นเพื่อสุขภาพให้มีความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญในการเป็นวิทยากรมืออาชีพที่มีคุณภาพป้อนสู่สถาบันการศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้สอดรับกับประกาศคณะกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เรื่อง หลักสูตรด้านการบริการเพื่อสุขภาพอื่นๆ เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564 กำหนดให้หลักสูตรนวดตอกเส้นเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง เป็นหลักสูตรกลางด้านการบริการเพื่อสุขภาพ ซึ่งที่ผ่านมา มีผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพวิทยากรนวดตอกเส้นเพื่อสุขภาพจากกรม สบส. ไปแล้ว จำนวน 80 คน มีสถาบันที่ผ่านการรับรองหลักสูตรนวดตอกเส้นเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง 13 สถาบันและมีผู้สำเร็จการอบรม 1,329 คน

"การอบรมพัฒนาศักยภาพวิทยากรนวดตอกเส้นเพื่อสุขภาพ เป็นการส่งเสริมสถาบันการศึกษา หน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ ให้มีการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน เพราะผู้ที่ผ่านการอบรมในวันนี้ จะเป็นวิทยากรที่นำองค์ความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดความรู้ให้บุคคลที่สนใจหรือประชาชนเพื่อสืบสานการนวดตอกเส้นของไทยให้คงอยู่ สร้างอัตลักษณ์ความเป็นไทยสู่สายตาชาวต่างชาติ ถือเป็นการขับเคลื่อนนโยบายนำสุขภาพขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (Health for Wealth) นำรายได้เข้าสู่ประเทศ สร้างเศรษฐกิจเข้มแข็งและยั่งยืน" ทพ.อาคม รองอธิบดีกรม สบส. กล่าว

ด้านนางปภิภากร สุวรรณกาศ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กล่าวเพิ่มเติมว่า การอบรมในครั้ง ผู้อบรมจะต้องเรียนรู้ในหัวข้อต่างๆ อาทิ กายวิภาคศาสตร์ทั่วไป ทฤษฎีการแพทย์แผนไทยและเส้นประธานสิบ จรรยาบรรณวิชาชีพการนวดตอกเส้นเพื่อสุขภาพ เป็นต้น พร้อมการฝึกปฏิบัติ โดยมีวิทยากรที่มีความสามารถ เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์จากสถาบันการศึกษา หน่วยงานที่มีชื่อเสียงมาถ่ายทอดความรู้ เพื่อสร้างวิทยากรที่มีคุณภาพ สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมและผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับใบประกาศเกียรติบัตรจากรม สบส. โดยอบรมเมื่อวันที่ 19 -23 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา

ที่มา: กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กรม สบส. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพวิทยากรนวดตอกเส้นเพื่อสุขภาพ รุ่น 3 ปั้นวิทยากรมืออาชีพป้อนสู่สถาบันการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๑ เม.ย. อ.อ.ป. ร่วม พิธีสรงน้ำพระ ขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2567 ทส.
๑๑ เม.ย. 1 จาก 1,159 ศูนย์การค้า เดอะ พาลาเดียม เวิลด์ ช้อปปิ้ง ส่งมอบลอตเตอรี่ที่ไม่ถูกรางวัล จำนวน 125,500 ใบ ให้กับศูนย์สาธารณสงเคราะห์เด็กพิเศษ วัดห้วยหมู
๑๑ เม.ย. JPARK ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผถห. อนุมัติปันผล 0.0375 บาทต่อหุ้น
๑๑ เม.ย. สเก็ตเชอร์ส สนับสนุนเทคโนโลยีเพื่อความสบายแก่บุคลากรทางการแพทย์ บริจาครองเท้ารุ่น GOwalk 7(TM) สำหรับบุคลากรทางการแพทย์
๑๑ เม.ย. ศูนย์คนหายไทยพีบีเอส ร่วมกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ทำงานเชิงป้องกัน เก็บก่อนหาย ในผู้สูงอายุ
๑๑ เม.ย. จุฬาฯ อันดับ 1 ของไทย การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย QS WUR by Subject 2024
๑๑ เม.ย. ครั้งแรกในไทย 'Pet Us' เนรมิตพื้นที่จัดกิจกรรม มะหมามาหาสงกรานต์ ชวนน้องหมาทั่วทั้ง 4 ภาคร่วมสนุกในช่วงสงกรานต์ 13-14 เมษายน ตอกย้ำความสำเร็จฉลอง 'Pet Us' ครบ 3
๑๑ เม.ย. LINE STICKER OCHI MOVE จาก OCEAN LIFE ไทยสมุทร คว้ารางวัลชนะเลิศ Best Sponsored Stickers in Insurance ในงาน LINE THAILAND AWARDS
๑๑ เม.ย. วว. ผนึกกำลังหน่วยงานเครือข่าย พัฒนาเชื่อมโยงการค้า ตลาด วิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
๑๑ เม.ย. บริษัท เค วัน วัน ดี จำกัด ถือฤกษ์ดีจัดพิธีบวงสรวง ซีรี่ส์ Girl's Love เรื่องใหม่ Unlock Your Love : รักได้ไหม ?