ธ.ทิสโก้ จัดเวทีดีเบต 7 กองทุนหมัดเด็ดปี 67 ผจก. กองทุน 5 บลจ. สู้ยิบตา - งัดจุดเด่นโชว์ลูกค้า

พฤหัส ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ๑๔:๑๗
ธนาคารทิสโก้สร้างปรากฎการณ์ใหม่ ! เปิดเวทีให้ผู้จัดการกองทุนจาก 5 บลจ. ดีเบตจุดเด่นของกองทุนรวมภายใต้การบริหาร บนเวทีงานสัมมนา Fight For Opportunities " 3 ธีมลงทุนแห่งปี 2024 เวทีดีเบตกองทุนหมัดเด็ด" พร้อมคัด 7 กองทุนที่มีโอกาสสร้างกำไรในปี 2567 ภายใต้ 3 ธีม คือ 1. กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่เน้นลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลก (Global REITs) 2. กองทุนตราสารหนี้ทั่วโลก (Global Bond) และ 3. กลุ่มประเทศดาวรุ่ง (Top Equity)?
ธ.ทิสโก้ จัดเวทีดีเบต 7 กองทุนหมัดเด็ดปี 67 ผจก. กองทุน 5 บลจ. สู้ยิบตา - งัดจุดเด่นโชว์ลูกค้า

ธนาคารทิสโก้จัดสัมมนา Fight For Opportunities " 3 ธีมลงทุนแห่งปี 2024 เวทีดีเบตกองทุนหมัดเด็ด" เจาะลึก 7 กองทุนรวมจาก 5 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ได้แก่ กองทุนเปิด UGIS-N, TGBOND-A, ES-GF-A, KT-PROPERTY-A, PRINCIPAL iPROPEN-A, UOBSA และ PRINCIPAL VNEQ-A ที่ธนาคารทิสโก้คัดมาแล้วว่ามีโอกาสสร้างกำไรให้กับนักลงทุนในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยกลับทิศเป็นขาลง ทั้งนี้ เพื่อให้ลูกค้าได้รับข้อมูลเชิงลึกในรายกองทุน จึงได้เชิญ 5 ผู้จัดการกองทุน ซึ่งบริหาร 7 กองทุนรวมดังกล่าว มาร่วมดีเบตจุดเด่นของแต่ละกองทุนให้ลูกค้าได้เข้าถึงข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุน

นายณัฐกฤติ เหล่าทวีทรัพย์ CFP(R) Head of Wealth Advisory ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยในงานสัมมนาว่า ธนาคารทิสโก้คาดว่าในปี 2567 อัตราดอกเบี้ยทั่วโลกที่ปัจจุบันอยู่ในระดับสูงจะพลิกตัวเป็นขาลง ส่งผลให้ภาพการลงทุนในปีนี้จะเปลี่ยนไป โดยคาดว่าจะมี 3 สินทรัพย์การลงทุนที่สร้างผลตอบแทนที่ดีคือ 1. กองทุนตราสารหนี้ทั่วโลก (Global Bond) 2. กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs)? ที่เน้นลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลก (Global REITs) และ 3. กลุ่มประเทศดาวรุ่ง (Top Equity)?

"กองทุน Bond เด่น"

น.ส.วรรณจันทร์ อึ้งถาวร รองกรรมการผู้จัดการสายการลงทุน และหัวหน้าฝ่ายการลงทุนสินทรัพย์ทั่วโลก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ (ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ) (UGIS-N) ความเสี่ยงระดับ 5 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง) ลงทุนในกองทุน PIMCO GIS Income Fund (Class I) กองทุนอาจพิจารณาลงทุนใน Derivatives เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรุก (active management)

สำหรับจุดเด่นของ กองทุน UGIS-N คือ กองทุนหลักจะเน้นลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยหรือคล้ายดอกเบี้ยที่ให้ผลตอบแทนสูงทั่วโลก เช่น ตราสารหนี้คุณภาพดี ตราสารหนี้ที่มีสัญญาจำนองค้ำประกันคุณภาพดี โดยจะเน้นลงทุนในสินทรัพย์ที่อยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว จึงทำให้นักลงทุนมีโอกาสสร้างผลตอบแทนในระดับสูงจากหลากหลายสินทรัพย์

นายธีระศักดิ์ บุญญาเสถียร Senior Fund Manager บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด เปิดเผยว่า กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล บอนด์ ชนิดสะสมผลตอบแทน (TGBOND-A) ความเสี่ยงระดับ 5 (ปานกลางค่อนข้างสูง) เน้นลงทุนในกองทุน BNY Mellon Global Credit Fund ชนิดหน่วยลงทุน USD W (Acc.) (กองทุนหลัก) ซึ่งมีนโยบายการลงทุนอย่างน้อย 50% ในตราสารหนี้ภาคเอกชนทั่วโลก ส่วนที่เหลือกองทุนหลักจะลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารหนี้ภาครัฐ

กองทุน TGBOND-A มีจุดเด่น คือ กองทุนหลักจะเน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนที่อยู่ในระดับ Investment Grade ขึ้นไป ทำให้ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา หุ้นกู้ภาคเอกชนที่ผู้จัดการกองทุนเลือกลงทุนนั้นไม่เจอปัญหาผิดนัดชำระหนี้เลย ส่วนหนึ่งเพราะมีเกณฑ์การคัดเลือกที่ค่อนข้างเข้มข้นในทุกมิติ เช่น สภาพคล่อง นโยบายการบริหารงานของบริษัท ปัจจัยสภาพแวดล้อมของธุรกิจ เป็นต้น

นายพงศ์สรร ยอดเมืองเจริญ, CFA, FRM ผู้อำนวยการส่วนบริหารผลิตภัณฑ์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า กองทุนเปิดอีสท์สปริง GIS Global Bond ชนิดสะสมมูลค่า (ES-GF-A) ความเสี่ยงระดับ 4 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ) เน้นลงทุนในกองทุนหลัก PIMCO GIS Global Bond Fund ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

โดยจุดเด่นของกองทุนหลักคือเน้นการลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพดีทั่วโลก เช่น พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้เอกชนกลุ่มระดับลงทุน (Investment grade) รวมถึงตราสารหนี้ที่มีสินเชื่อที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกันการจำนอง (Agency MBS) ฯลฯ ซึ่งเหมาะกับผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วโลกที่ไม่ต้องการความเสี่ยงสูงมากนัก รวมถึงเพิ่มโอกาสในสร้างผลตอบแทนที่ดีในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยทั่วโลกมีแนวโน้มปรับตัวลดลง ทั้งนี้ ก่อนลงทุนขอให้ผู้สนใจลงทุนทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนด้วย

"กองทุน REITs หมัดเด็ด"

นายพีรพงศ์ กิจจาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายลงทุนต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า (KT-PROPERTY-A) ความเสี่ยงระดับ 7 (เสี่ยงสูง) เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Global Property Equities Fund (กองทุนรวมหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV โดยกองทุนหลักมีนโยบายที่จะสร้างผลตอบแทนระยะยาวจากการลงทุนในหุ้นของบริษัท หรือกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์(หรือเทียบเท่า) ที่จดทะเบียน หรือมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่มีการกำกับดูแล โดยมีรายได้หลักจากการเป็นเจ้าของบริหารจัดการ และ/หรือพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั่วโลก

กองทุน KT-PROPERTY-A มีจุดเด่น คือ ลงทุนใน REITs ที่มีศักยภาพในการเติบโต มีการจ่ายปันผลสม่ำเสมอ และมีการกระจายการลงทุนใน REITs หลากหลายอุตสาหกรรม รวมถึง REITs ที่เป็นเมกะเทรนด์ของโลกยุคใหม่ ซึ่งได้ประโยชน์จากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภค เช่น Cell Tower, Data Center และ Life Science โดย REITs กลุ่มนี้ เป็นสินทรัพย์ที่มีแนวโน้มการเติบโตที่สอดรับกับเทรนด์ของโลกยุคใหม่ และมีโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่น่าสนใจกว่า REITs ในธุรกิจเดิม ๆ เช่น กลุ่ม Office REITs เป็นต้น

นายธนา เชนะกุล,CFA ผู้จัดการกองทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด เปิดเผยว่า กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม ชนิดสะสมมูลค่า (PRINCIPAL iPROPEN-A) ความเสี่ยงระดับ 8 (เสี่ยงสูงมาก) กองทุนมีนโยบายการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ/หรือ REITs และ/หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม รวมถึง Exchange Traded Fund (ETF) และ/หรือหน่วยของกองทุน private equity ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของ REITs หรือกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน หรือเน้นลงทุนในตราสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรือโครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือตราสารของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/ตราสารของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงตราสารอื่นใดที่ให้สิทธิในการได้มาซึ่งตราสารดังกล่าวหรือกลุ่มของตราสารดังกล่าว

กองทุน PRINCIPAL iPROPEN-A มีจุดเด่น คือ ลงทุนใน REITs เมืองใหญ่ 5 ประเทศในเอเชีย ได้แก่ ไทย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น ฮ่องกง และออสเตรเลีย รับกับเทรนด์ดอกเบี้ยที่อาจเข้าสู่ขาลงในปีนี้ โดยเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีรายได้มั่นคงและสามารถการเติบโตได้ในระยะยาว

"Top Equity กองทุนหุ้นที่ควรมีติดพอร์ต"

น.ส.วรรณจันทร์ อึ้งถาวร รองกรรมการผู้จัดการสายการลงทุน และหัวหน้าฝ่ายการลงทุนสินทรัพย์ทั่วโลก บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท เอเชีย (UOBSA) ความเสี่ยงระดับ 6 (เสี่ยงสูง) ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน United Asia Fund มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักใช้กลยุทธ์การบริหารกองทุนเชิงรุก (active management)

กองทุน UOBSA มีจุดเด่น คือ เน้นลงทุนในหุ้นเอเชีย โดยเฉพาะเอเชียเหนือ (North Asia) ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่เป็นผู้ผลิตและส่งออก "ชิป" ที่เป็นหัวใจสำคัญของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เทคโนโลยีใหม่ของโลกที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนธุรกิจต่างๆ ในโลก

นายศุภจักร เอิบประสาทสุข รองกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด เปิดเผยว่า กองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า (PRINCIPAL VNEQ-A) ความเสี่ยงระดับ 6 (เสี่ยงสูง) กองทุนมีนโยบายลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หรือมีธุรกิจหลัก ในประเทศเวียดนามที่เชื่อว่ามีศักยภาพในการเติบโตในอนาคต รวมทั้งตราสารทุนอื่นใดที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องและ/หรือที่ได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือ ทรัพย์สินส่วนใหญ่มาจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศดังกล่าว และ/หรือตราสารทุนของ ผู้ประกอบการเวียดนามที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอื่น และ/หรือกองทุนรวมอื่นที่มีนโยบายการลงทุนในตราสารแห่งทุน และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟตราสารทุนต่างประเทศ ที่เน้นลงทุนในตราสารทุนประเทศเวียดนาม และอาจพิจารณาลงทุนในหน่วย Property, REITs และ/หรือหน่วย Infra และ/หรือตราสารแห่งทุน ตราสารทางการเงิน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝาก

กองทุน PRINCIPAL VNEQ-A มีจุดเด่น คือ ลงทุนในประเทศเวียดนามซึ่งคาดว่าเศรษฐกิจจะมีโอกาสเติบโตสูงที่สุดในภูมิภาค และเป็นฐานการผลิตที่สำคัญของเอเชีย มีแนวโน้มที่จะได้รับเม็ดเงินลงทุนจากนักลงทุนต่างชาติเพิ่มเติม จากความเป็นไปได้ที่จะมีการเลื่อนสถานะตลาดเข้าสู่กลุ่ม Emerging Markets ซึ่งจะช่วยหนุนมูลค่าตลาด (Rerating) ให้ขึ้นไปอยู่ในระดับค่า P/E ที่สูงขึ้นได้ในอนาคต

กองทุนเปิด UGIS-N, TGBOND-A, ES-GF-A, KT-PROPERTY-A, PRINCIPAL iPROPEN-A, UOBSA และ PRINCIPAL VNEQ-A อาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งกองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะของสินค้า เงื่อนไขของผลตอบแทน ความเสี่ยง และคู่มือลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ธนาคารทิสโก้ทุกสาขา หรือ www.tiscowealth.com

ที่มา: ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป

ธ.ทิสโก้ จัดเวทีดีเบต 7 กองทุนหมัดเด็ดปี 67 ผจก. กองทุน 5 บลจ. สู้ยิบตา - งัดจุดเด่นโชว์ลูกค้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๙ เม.ย. บิทูเมน มารีน บริษัทลูก TASCO ลงนามสัญญาต่อเรือขนส่งยางมะตอย เสริมศักยภาพกองเรือ
๑๙ เม.ย. รมว.เกษตรฯ ลุยร้อยเอ็ด ผลักดันโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ 3 แห่ง
๑๙ เม.ย. กูรูหุ้นเชียร์ซื้อ PSP เคาะเป้าราคาสูงสุด 8 บ./หุ้น ยอดขายพุ่ง-หนี้ลด ดันกำไรปี 67 ออลไทม์ไฮ ดีล MA สร้าง New S-Curve
๑๙ เม.ย. ข้าวกล้อง-จักรีภัทร พร้อมเต็มร้อย! ประเดิม จูเนียร์จีพี สนามแรก ประเทศอิตาลี
๑๙ เม.ย. กรมประมงขอเชิญร่วมแข่งขันตกปลาชะโด
๑๙ เม.ย. เชลล์ดอน การ์ตูนดังร่วมสาดความสนุกในเทศกาลสงกรานต์
๑๙ เม.ย. สปสช. ติดปีกเทคโนโลยีไอทีด้วยคลาวด์กลางภาครัฐ GDCC ยกระดับบริการบัตรทองรวดเร็วทันสมัย ดูแลสุขภาพคนไทยยุคดิจิทัล
๑๙ เม.ย. GSK ร่วมงาน Re-imagining UK Aging Care Event ของสถานทูตอังกฤษ มุ่งสร้างเสริมภูมิคุ้มกันผู้สูงอายุ
๑๙ เม.ย. เอส เอฟ จับมือ กปน. มอบสิทธิ์ดูฟรีรวม 1,000 ที่นั่ง เพียงใช้ MWA Point ที่ เอส เอฟ!!
๑๙ เม.ย. เตรียมพร้อมนับถอยหลัง 12 ชั่วโมงสุดท้าย! ก่อนเริ่มประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ Bitcoin Halving ครั้งที่ 4