กสิกรไทยจัดเต็ม EARTH JUMP 2024 ฟอรัมแห่งปีที่จะพานักธุรกิจและผู้ประกอบการก้าวสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ ครบทุกมิติเจาะลึกทุกมุมมอง พร้อมให้คำปรึกษาเชิงลึกแบบตัวต่อตัว

อังคาร ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ ๑๑:๒๐
ธนาคารกสิกรไทย จัดงาน "EARTH JUMP 2024 : The Edge of Action" เป็นปีที่ 2 ฟอรัมสุดยิ่งใหญ่แห่งปีที่ห้ามพลาด งานที่จะพานักธุรกิจและผู้ประกอบการก้าวสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ ปรับตัวเพื่อให้อยู่รอดจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในปีนี้ทุกท่านจะได้เรียนรู้แนวคิดและเทรนด์ธุรกิจจากผู้บริหารองค์กรชั้นนำและเจ้าของธุรกิจกว่า 30 ราย โอกาสในการรับคำปรึกษาเชิงลึกแบบตัวต่อตัวจาก 10 บริษัทระดับโลกและไทย พร้อมกิจกรรมเวิร์กชอป โดยงานจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.00 - 17.00 น. ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์
กสิกรไทยจัดเต็ม EARTH JUMP 2024 ฟอรัมแห่งปีที่จะพานักธุรกิจและผู้ประกอบการก้าวสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ ครบทุกมิติเจาะลึกทุกมุมมอง พร้อมให้คำปรึกษาเชิงลึกแบบตัวต่อตัว

ปัญหาโลกร้อนที่ทวีความรุนแรงและสร้างผลกระทบใกล้ตัวพวกเรามากขึ้นทุกขณะ มีสถิติว่าในปี พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมาเป็นปีที่โลกของเราร้อนที่สุดนับตั้งแต่มีการบันทึกสถิติมา หลายประเทศในโลกเริ่มดำเนินมาตรการต่างๆ อย่างจริงจังเพื่อเป็นเครื่องมือในการควบคุมปริมาณคาร์บอนที่ปล่อยจากภาคอุตสาหกรรม เช่น มาตรการ CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) ของสหภาพยุโรป ที่เริ่มมีการนำมาใช้เมื่อเดือนตุลาคม 2566 และมาตรการ CCA (Clean Competition Act) ของสหรัฐอเมริกาที่คาดว่าจะเริ่มใช้ในปี 2569 มีการประเมินว่าหากทั้ง 2 มาตรการนี้บังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบแล้วจะกระทบกับมูลค่าการส่งออกประมาณ 216,000 ล้านบาท หรือคิดเป็น 1.1% ของจีดีพีไทย ทำให้ธุรกิจไทยที่ส่งสินค้าไปยังตลาดเหล่านี้ต้องเร่งปรับตัวให้เป็นธุรกิจแบบคาร์บอนต่ำ เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็กำลังพิจารณา พ.ร.บ.การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (พ.ร.บ. Climate Change) และมาตรการการเก็บภาษีคาร์บอน (Carbon Tax) ที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในปีนี้

ด้วยเหตุนี้ธนาคารกสิกรไทยจึงได้จับมือกับสื่อมวลชนแนวหน้าของเมืองไทยคือ The Standard และ The Cloud จัดงาน "EARTH JUMP 2024" ภายใต้แนวคิด The Edge of Action ขึ้นมา เพราะเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ Climate Change เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ธุรกิจต้องลงมือทำทันที ธุรกิจที่ปรับตัวและลงมือทำก่อนก็จะมีโอกาสช่วงชิงความได้เปรียบในการแข่งขันบนโลกธุรกิจยุคใหม่ งานนี้ผู้เข้าร่วมงานจะได้เรียนรู้เทรนด์และความรู้มุมมองใหม่ๆ ครบทุกมิติในงานเดียว ได้แก่

 • สัมมนาเชิงลึก เจาะทุกเทรนด์ รู้ทันทุกความเคลื่อนไหวทั้งสถานการณ์ไทยและสถานการณ์โลก รวมถึงรับฟังแนวคิดและประสบการณ์จากผู้บริหารองค์กรชั้นนำและเจ้าของธุรกิจกว่า 30 ราย โดยแบ่งเป็น 2 เวทีหลัก คือ
  • 1.Vision to Action Stage เปิดเวทีอัปเดตสถานการณ์ Climate Change ของไทยและโลกในการขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย Net Zero แนวทางการปรับตัวของธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ การสนับสนุนของสถาบันการเงินและตลาดทุน รวมไปถึงนโยบายต่างๆ ที่น่าสนใจ เช่น มาตรการการเก็บภาษีคาร์บอน (Carbon Tax) หรือ การปฏิรูปไฟฟ้าเสรี ที่จะเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายสำคัญของภาคธุรกิจ ร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษจากคุณเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และคุณขัตติยา อินทรวิชัย CEO ธนาคารกสิกรไทย นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมงานจะได้เรียนรู้แนวคิดและกลยุทธ์จากผู้บริหารองค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีส่วนผลักดันให้ประเทศไปสู่ Net Zero ได้แก่ Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) International Finance Corporation (IFC) ธนาคารแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กรมสรรพสามิต สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน สถาบัน TDRI B.Grimm Power และ พลังงานบริสุทธิ์ เป็นต้น
  • Story to Action Stage เพราะเรื่องของความยั่งยืนเป็นประเด็นสำคัญต่อทุกธุรกิจ รวมถึงธุรกิจเอสเอ็มอีที่ต้องเร่งปรับตัว ในปีนี้จึงจัดเวทีเพื่อผู้ประกอบการเอสเอ็มอีโดยเฉพาะ ทั้งอัปเดตเทรนด์ พร้อมให้ความรู้ในการปรับตัวสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำ โดยเป็นการเล่าผ่านธุรกิจที่ลงมือทำจริงและประสบความสำเร็จ เช่น ป่าสาละ ชีวาศรม โบ.ลาน PASAYA และตลาดสี่มุมเมือง เป็นต้น เพื่อจุดประกายให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้และนำไปปฏิบัติได้จริง
 • Business Clinic เจ้าของธุรกิจสามารถลงทะเบียนขอรับคำปรึกษาแบบตัวต่อตัว (จำนวนจำกัด) กับบริษัทที่ปรึกษาและผู้ให้บริการโซลูชันในด้านต่างๆ กว่า 10 บริษัทชั้นนำระดับโลกที่มีความรู้และประสบการณ์ในการวางแผนการปรับตัวเพื่อให้ธุรกิจไทยก้าวไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ ได้แก่
  • 1.JUMP Startup Clinic การให้คำปรึกษากับธุรกิจ Startup จากตัวแทนบริษัทที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ ปรึกษาการวางแผนธุรกิจกับ Baker & McKenzie ปรึกษาเรื่องกฎหมายกับ McKinsey & Company ปรึกษาเรื่อง Tech & Solution กับ Accenture และปรึกษาเรื่องการวางแผนระดมทุนกับ Beacon Venture Capital
  • 2.JUMP Low Carbon Business Clinic การให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ต้องการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็นธุรกิจคาร์บอนต่ำ (Decarbonize) จากผู้เชี่ยวชาญ ได้แก่ Decarbonization Advisory, Energy Efficiency, EV Charger, Solar Roof, Low Carbon Packaging และ Green Loan
 • กิจกรรม Workshop เปิดโอกาสให้ทั้งภาคธุรกิจและบุคคลทั่วไปที่สนใจได้เรียนรู้เรื่อง Climate Change ผ่านรูปแบบ Card Game ที่สนุกสนานและเข้าใจง่าย เพื่อให้ความรู้และเข้าใจปัญหา Climate Change อย่างลึกซึ้ง

โอกาสเดียวที่คุณจะพลาดไม่ได้ในการนำพาธุรกิจปรับตัวก้าวสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำกับงาน EARTH JUMP 2024 : The Edge of Action ซึ่งจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.00 - 17.00 น. ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์ ผู้ที่สนใจสามารถซื้อบัตร Early Bird ในราคา 900 บาท (จากราคาเต็ม 1,400 บาท) ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2567 โดยรายได้จากการจำหน่ายบัตรทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายจะมอบให้กับมูลนิธิการกุศล สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และซื้อบัตรร่วมงานได้ที่ Zip Event คลิก https://www.kasikornbank.com/k_3IgdPWE หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center 02-8888888

ที่มา: ธนาคารกสิกรไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๖:๕๓ บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมีฯ ร่วมสืบสานประเพณีกวนข้าวทิพย์กับชุมชน เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา
๑๖:๒๗ NRF พาเหรดสินค้าเครื่องปรุง ซอส เครื่องแกง โชว์เคสในมหกรรมระดับโลก ThaiFex Anuga Asia 2024
๑๖:๐๖ บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ดร.สาโรช ออกบูธร่วมกับศูนย์ฯ ลพบุรี ที่ห้างบิ๊กซีลพบุรี
๑๕:๓๖ ฝนมาแล้ว! เตือนชาวสวนระวังโรคลำต้นเน่าปาล์มน้ำมัน
๑๕:๓๕ กลุ่มธุรกิจ TCP เดินหน้ารุกตลาดต่างประเทศ ส่งผลิตภัณฑ์สปอนเซอร์ เรดดี้ วอริเออร์ เจาะตลาดแอฟริกา อินเดีย และตะวันออกกลาง พร้อมโชว์ศักยภาพผู้นำธุรกิจ
๑๕:๐๔ กทม. เตรียมพร้อมป้องกัน-บรรเทาความเดือดร้อนจากน้ำทะเลหนุน
๑๕:๓๔ กทม. เร่งตรวจสอบ-ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มเติมในสวนจตุจักร
๑๕:๓๒ เครืออนันตราฉลองความสำเร็จกับก้าวสำคัญในการขยายโรงแรมกว่า 50 แห่งทั่วโลก พร้อมเปิดตัวอัตลักษณ์แบรนด์ใหม่
๑๕:๔๕ TikTok Shop มุ่งสนับสนุนแบรนด์แฟชั่นไทยเติบโตสู่สากล ปูพรมจัดเวที TikTok Shop | Em District Exclusive Runway นำเสนอคอลเลกชันพิเศษสำหรับ TikTok Shop
๑๕:๒๘ META ผสานกำลัง Meta S บุกตลาดอสังหาริมทรัพย์ เปิดตัวโครงการบ้าน THE SHADI ในคอนเซปต์ THE SHADE OF SMART