IRDP จัดพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร "Leadership Succession Program" รุ่นที่ 15

จันทร์ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ ๐๙:๐๓
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) จัดพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร "Leadership Succession Program" (LSP) รุ่นที่ 15 ระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม 2567 ณ โรงแรม Holiday Inn พัทยา โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. วรภัทร โตธนะเกษม กรรมการผู้จัดการ IRDP และ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและกล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ โดยมี ดร. เสรี นนทสูตร รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส IRDP ดำเนินกิจกรรมแนะนำตนเอง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชัยวัฒน์ วงศ์อาษา เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกล่าวปฐมนิเทศแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
IRDP จัดพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร Leadership Succession Program รุ่นที่ 15

ในการนี้ ศาสตราจารย์ ดร. วรภัทร โตธนะเกษม ได้กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการว่า ในยุคโลกาภิวัฒน์ ซึ่งความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และนำมาซึ่งความท้าทายที่หลากหลาย จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร จะต้องพัฒนาตนเองตลอดเวลา เพื่อให้มีองค์ความรู้ และทักษะที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อนำพาองค์กรไปสู่ความยั่งยืน สำหรับผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กรนั้น ปัจจุบันมีโครงการฝึกอบรมทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เปิดโอกาสให้เข้าศึกษาหาความรู้และพัฒนาศักยภาพ

รวมทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายของผู้บริหารในระดับเดียวกัน ทำให้สามารถแลกเปลี่ยนความเห็นและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อกัน และยังเอื้อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอีกด้วย อย่างไรก็ตามความจำเป็นอีกอย่างหนึ่งที่องค์กรสมัยใหม่เห็นความสำคัญมากยิ่งขึ้น ก็คือการวางแผนสร้างบุคลากรในระดับรองและผู้ช่วยผู้บริหารสูงสุด เพื่อให้มีความพร้อมที่จะก้าวขึ้นรับตำแหน่งสูงสุดขององค์กร (Succession Plan) ด้วยเหตุผลที่กล่าวมานั้น มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "Leadership Succession Program" (LSP) เพื่อสนองความต้องการนั้นและนับตั้งแต่ปี 2556 และได้จัดหลักสูตร LSP มาแล้วจำนวน 15 รุ่น ดังนั้นจึงขอให้ผู้เข้ารับการอบรมตั้งใจรับฟังการบรรยายและเก็บเกี่ยวความรู้ ประสบการณ์จากท่านวิทยากรที่ให้เกียรติมาบรรยายเพื่อจะได้นำความรู้และประสบการณ์มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

สำหรับโครงการดังกล่าว IRDP จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงขององค์กร รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานราชการ องค์การมหาชน หรือ บริษัทจดทะเบียน และบริษัทเอกชนต่าง ๆ อาทิเช่น "คุณสุโชติ เปี่ยมชล ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย" "คุณวศิน วรรณพฤกษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจองค์กร บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด" "คุณปกิต ภาคธรรม ผู้ช่วยผู้ว่าการ การประปาส่วนภูมิภาค" "คุณนิยม จินดาปทีป รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านระบบดิจิตอล บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด" คุณณภัทรา สุวรรณเดช ผู้ช่วยผู้ว่าการ การไฟฟ้านครหลวง" "คุณสุนันท์ นิ่มฟัก ผู้อำนวยการใหญ่(บริหารจราจรทางอากาศ) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด" "คุณมงคล ตรีกิจจานนท์ รองผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค" เป็นต้น ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องพัฒนาตนเองตลอดเวลา เพื่อให้มีองค์ความรู้ และทักษะที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อนำพาองค์กรไปสู่ความยั่งยืน

สำหรับผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กรนั้น ปัจจุบันมีโครงการฝึกอบรมทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เปิดโอกาสให้เข้าศึกษาหาความรู้และพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายของผู้บริหารในระดับเดียวกัน ทำให้สามารถแลกเปลี่ยนความเห็นและประสบการณ์อันจะเป็น สามารถนำความรู้จากเรื่องที่ได้รับการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ต่อการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาของแต่ละองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่มา: รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.

IRDP จัดพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร Leadership Succession Program รุ่นที่ 15

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๐:๒๕ นักศึกษาบัญชี ม.ศรีปทุม คว้ารางวัล! บนเวที PEAK Digital Accounting Championship 2024
๑๐:๐๙ การใช้ออกซิเจนแรงดันสูง (HBOT) ในการรักษามะเร็ง
๑๐:๔๘ ดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท ได้รับรางวัลมาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยวระดับ 5 ดาว ประจำปี 2567
๑๐:๕๑ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ได้รับรางวัลมาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยวระดับ 5 ดาว ประจำปี 2567
๑๐:๐๐ GGC คว้าใบรับรอง CAC ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 มุ่งมั่นต้านคอร์รัปชันตอกย้ำการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส
๑๐:๒๒ สุดยอดความร่วมมือระหว่างคลับฟิลิป เวน และธนาคาร UOB คืนกำไรแก่ลูกค้าผู้ถือบัตร
๑๐:๒๗ พรีเมียร์ โพรดักส์ เปิดตัว PLUG GO by PPBIOGILL นวัตกรรมใหม่ของระบบบำบัดน้ำเสียในงาน Thai Water Expo 2024
๑๐:๒๔ พรีเมียร์ โพรดักส์ ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจรมากว่า 48 ปี ขนทัพผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมงาน Thai Water Expo Entech Pollutec Asia
๑๐:๑๐ Smarthome เปิดกลยุทธ์ครึ่งปีหลัง รุกตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ชูจุดเด่นสินค้ามีมาตรฐาน - ดีไซน์ทันสมัย
๑๐:๐๖ คณะการท่องเที่ยวฯ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คว้ารางวัลชนะเลิศทุกประเภทการแข่งขัน!!