วว. ผนึกกำลังหน่วยงานเครือข่าย พัฒนาเชื่อมโยงการค้า ตลาด วิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

พฤหัส ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗ ๑๗:๔๐
ดร.อาภากร สุปัญญา รองผู้ว่าการยุทธศาสตร์และจัดการนวัตกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย ดร.โสภาพรรณ สัญญาณเสนาะ ผู้อำนวยการ สำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นผู้แทน วว. เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วย การพัฒนาเชื่อมโยงระหว่างการค้า การตลาด การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้แนวคิด "Innovation for Sustainable Trade ส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อการค้าที่ยั่งยืน" เน้นการขับเคลื่อนนวัตกรรม เสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ ควบคู่กับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการทำธุรกิจคาร์บอนต่ำ โดยร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานเครือข่ายกระทรวง อว. ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สปอว.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยคณะสิ่งแวดล้อม และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วว. ผนึกกำลังหน่วยงานเครือข่าย พัฒนาเชื่อมโยงการค้า ตลาด วิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุน แลกเปลี่ยนข้อมูล และเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างกัน ทั้งในด้านการค้า การตลาด การวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมในการเพิ่มปริมาณผลผลิตและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศของไทย รวมถึงตอบโจทย์เมกะเทรนด์โลกโดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมและการทำธุรกิจคาร์บอนต่ำ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนและยกระดับผู้ประกอบการไทยสู่การดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน "ยกระดับสินค้าไทย" ไปสู่ "สินค้ามูลค่าสูง" พร้อมทั้งขยายโอกาสทางการตลาดสู่ต่างประเทศ ให้เกิดผลกระทบเชิงเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่  9 เมษายน 2567 ณ กระทรวงพาณิชย์

โอกาสนี้ รองผู้ว่าการ วว. ได้เข้าร่วมเสวนา CEO Talk ในหัวข้อ "เบื้องหลังความสำเร็จของสินค้านวัตกรรม"   โดยได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการสร้างแนวทางสู่ความสำเร็จของ วว. ด้านนวัตกรรมว่า ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก   ได้แก่  1) การออกแบบนวัตกรรมให้ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ หรือ mega trend ของโลกยุคใหม่  นอกจากการออกแบบและการ ตอบโจทย์ trend แล้ว ยังต้องออบแบบให้นวัตกรรมสร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อมร่วมด้วย เพื่อให้คน ธุรกิจ รวมทั้งสิ่งแวดล้อม สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกที่รวดเร็ว แล ภัยคุกคาม ต่างๆ เช่น สภาวะโลกร้อน PM 2.5 โรคระบาด เป็นต้น สามารถอยู่ร่วมกันได้เป็นอย่างดี และเหลือต่อไปยังคนยุคหลัง และ 2) ต้องออกแบบให้นวัตกรรมนั้นสามารถทำได้จริง ดังนั้น วว .จึงพัฒนาศักยภาพของผู้เชี่ยวชาญให้มีความรู้รอบด้าน ทันกับโลกสมัยใหม่ รวมทั้งการพัฒนา เครื่องมือ อุปกรณ์ และโครงสร้างพื้นฐานให้สามารถรองรับการพัฒนานวัตกรรมเหล่านั้นสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ คือ การสร้าง  ecosystem ให้กับผู้ประกอบการ  จึงจะทำให้นวัตกรรมก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์และเป็นประโยชน์ให้คนและธุรกิจในยุค Next normal

ที่มา: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

วว. ผนึกกำลังหน่วยงานเครือข่าย พัฒนาเชื่อมโยงการค้า ตลาด วิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๕๐ ฉลอง Pride Month นิปปอนเพนต์ องค์กรสีแห่งความเท่าเทียม เตรียมร่วมขบวนพาเหรดสีรุ้งสุดยิ่งใหญ่ ในงาน Thailand's Pride Celebration 2024 Rhythm of Pride
๑๖:๑๖ สาวๆ ชอบใส่ส้นสูงมาบริหารกล้ามเนื้อกันค่ะ
๑๖:๕๘ อิ่มสุขทุกวันอังคาร กับบาร์บีคิวบุฟเฟ่ต์ดินเนอร์ริมทะเล ณ ห้องอาหารร็อคส์ โรงแรมเคปนิทรา หัวหิน
๑๖:๑๗ วช. ตอบโจทย์สังคมสูงวัย ยกรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ปี 67 ให้ เครื่องคัดกรองผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนเพิ่มประสิทธิภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์เครื่องคัดกรองผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนเพิ่มประสิทธิภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์
๑๖:๑๓ ศรีพันวาเปิดบ้านต้อนรับการกลับมาของภูเก็ต World Class Tourist Destination ตอกย้ำความเป็นไข่มุกแห่งอันดามัน มุมมองแนวโน้มกองทรัสต์ SRIPANWA
๑๖:๓๔ Double A Fastprint เพิ่มจุดบริการใหม่ในร้านสะดวกซัก SABUY WASH
๑๖:๒๐ บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป ชวน ผู้ว่าฯ ชัชชาติ เปิดสวนวิ่ง มะหมาราธอน งานวิ่งสุดโฮ่ง ส่งต่อโอกาสเพื่อเพื่อนสี่ขา
๑๖:๔๕ มรภ.สงขลา ยกระดับผลิตกาแฟตามมาตรฐานสินค้าเกษตร หนุนเกษตรกร ต.ทุ่งลาน เพิ่มประสิทธิภาพแปรรูปกาแฟโรบัสต้า
๑๖:๔๙ ททท. แท็กทีม ทราเวลโลก้า ประกาศความร่วมมือ (MOA) ส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ครอบคลุมกลยุทธ์การตลาดและประชาสัมพันธ์
๑๖:๓๒ หมดกังวลผมร่วง! วช. นำเทคโนโลยีพลาสมาเย็น PlasOne ฟื้นฟูเส้นผม รวดเร็ว ปลอดภัย คว้ารางวัลเหรียญทอง สวิส