ผู้บริหารระดับสูง โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา เข้าเยี่ยมชมศูนย์ TIL คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมร่วมมือพัฒนากำลังคนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

พุธ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ๑๒:๕๑
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การต้อนรับผู้บริหารระดับสูงจาก โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา พร้อมนำเสนอการดำเนินงานศูนย์ EEC-NET: Tourism Innovation Lab (TIL) พร้อมหารือประเด็นความร่วมมือการพัฒนากำลังคนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
ผู้บริหารระดับสูง โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา เข้าเยี่ยมชมศูนย์ TIL คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมร่วมมือพัฒนากำลังคนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

ไมเคิล เฮนสเลอร์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา, เบญจ มอนโกเมอรี่ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารธุรกิจสัมพัทธ์ โรงแรมฯ และนายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคสาขาประเทศไทย, ชัยพันธุ์ ทองสุธรรม ผู้จัดการใหญ่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจพัทยาและทีมผู้บริหารโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา เข้าเยี่ยมชมศูนย์ EEC-NET: Tourism Innovation Lab (TIL) และรับฟังการเนินงานของศูนย์ TIL จาก  รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณี พิมาพันธุ์ศรี คณบดี และคณาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจ ในฐานะหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนศูนย์ TIL ได้หารือประเด็นการพัฒนาความร่วมมือกับ โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ซึ่งเป็นโรงแรมชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินการในประเทศไทยมานานกว่า 40 ปี ในการสนับสนุนความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาทักษะกำลังคนในอุตสาหกรรม

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) สร้างศูนย์เครือข่ายพัฒนากำลังคนด้านการท่องเที่ยว (EEC-NET: TIL) ในปี 2564 ประกอบด้วย 6 หน่วยปฏิบัติการหลัก (Hotel Lab, Restaurant & Culinary Lab, Co-Experience & Event Lab, Spa & Wellness Lab, Travel Consulting Lab, Airline Service Lab) รวม 19 พื้นที่ปฏิบัติการ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการยกระดับทักษะบุคลากร (Reskill, Upskill,  New skill) ทางการท่องเที่ยวและบริการอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรม (Demand Driven) และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของพื้นที่

สำหรับโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา โดย โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ มิราจ บีชรีสอร์ท พัทยาได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการพัฒนาประสบการณ์และอาชีพ ด้านท่องเที่ยวและบริการกับมหาวิทยาลัยบูรพา โดยผ่านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) มาอย่างต่อเนื่อง และพร้อมยกระดับความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฯ เพื่อสนับสนุนการสร้างและพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการในอนาคต

ที่มา: Centara Hotels & Resort

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๔ มิ.ย. ห้างเซ็นทรัลชิดลม ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ประกาศความเป็นเลิศบนเวทีนานาชาติ คว้ารางวัล ห้างสรรพสินค้าแห่งปี ที่สุดแห่งภาคพื้นเอเชียจากเวทีใหญ่ Retail Asia Awards
๑๔ มิ.ย. ดร.คงกระพัน แถลงกลยุทธ์ พร้อมขับเคลื่อน ปตท. ให้แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตระดับโลกอย่างยั่งยืน
๑๔ มิ.ย. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สร้างอาชีพ สร้างชีวิต มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพแก่สตรีแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือด้อยโอกาส ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๑๔ มิ.ย. มกอช. นั่งหัวโต๊ะประชุม EWG-OA พิจารณามาตรฐานเกษตรอินทรีย์
๑๔ มิ.ย. พ.ร.บ. สมรสเท่าเทียม ฟันเฟืองขับเคลื่อนตลาดที่อยู่อาศัยภายใต้เศรษฐกิจสีรุ้ง (Rainbow Economy)
๑๔ มิ.ย. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จัดคอนเสิร์ต CIMB Concert : 15 Years of Growing Forward ฉลองครบรอบ 15 ปี ด้วยสุดยอด 15 ศิลปิน วันเสาร์ที่ 10 ส.ค. 2567 พารากอน
๑๔ มิ.ย. กรมโยธาฯ ร่วมพัฒนา คลองแม่ข่า จับมือ อจน. เปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำใส สร้างอุโมงค์บายพาสส่งตรงสู่แม่น้ำปิง
๑๔ มิ.ย. ช่อง 5 ปรับรายการข่าวใหม่ มุ่งเน้นเนื้อหาครอบคลุมทุกมิติ เสริมทัพผู้ประกาศข่าวรุ่นใหม่และคนข่าวมืออาชีพ
๑๔ มิ.ย. ม.ศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์คุณภาพ 6 ท่าน ผู้ผ่านการประเมินมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ SPU PSF รุ่นที่ 8 ครั้งที่ 3 ระดับที่ 2 และระดับที่
๑๔ มิ.ย. เติมบางจากไฮพรีเมียม นำสลิปแลกรับเครื่องดื่มอินทนิลฟรี