ม.หอการค้าไทย พัฒนาทักษะ AI สำหรับผู้บริหาร อบรม Gen AI for Education Leadersเพื่อเดินหน้านโยบาย AI UTCC เพื่อความเป็นเลิศด้านการศึกษาระดับโลก

พุธ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ๑๖:๓๑
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำด้านธุรกิจการค้าและการบริการ ตั้งเป้าเป็นสถาบันการศึกษาคุณภาพระดับโลก ด้วยการเป็น AI UTCC หรือ มหาวิทยาลัยที่บูรณาการ AI ทั้งในแง่การเรียนการสอน และการดำเนินงาน ล่าสุดจัดการอบรม Gen AI for Education Leaders ให้กับผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ชัชชัย หวังวิวัฒนา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และเป็นหนึ่งในทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ในคณะกรรมการ Digital Economy หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ให้ความรู้แก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ในการใช้ AI ในด้านการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมและมีจริยธรรม  เพื่อการค้นคว้า เรียนรู้ และนำมาวิเคราะห์ต่อยอด ซึ่งจะมีการจัดอบรม AI เพิ่มเติมให้แก่อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ตลอดภาคฤดูร้อนนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับปีการศึกษาใหม่ 2567
ม.หอการค้าไทย พัฒนาทักษะ AI สำหรับผู้บริหาร อบรม Gen AI for Education Leadersเพื่อเดินหน้านโยบาย AI UTCC เพื่อความเป็นเลิศด้านการศึกษาระดับโลก

โดยในปีการศึกษา 2567 นักศึกษาใหม่และนักศึกษาปัจจุบันมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จะได้ใช้งาน Canva Pro และ Copilot โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เพื่อเสริมทักษะและศักยภาพการเรียนรู้ในยุค Generative AI และนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

ที่มา: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ม.หอการค้าไทย พัฒนาทักษะ AI สำหรับผู้บริหาร อบรม Gen AI for Education Leadersเพื่อเดินหน้านโยบาย AI UTCC เพื่อความเป็นเลิศด้านการศึกษาระดับโลก

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๔ มิ.ย. ห้างเซ็นทรัลชิดลม ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ประกาศความเป็นเลิศบนเวทีนานาชาติ คว้ารางวัล ห้างสรรพสินค้าแห่งปี ที่สุดแห่งภาคพื้นเอเชียจากเวทีใหญ่ Retail Asia Awards
๑๔ มิ.ย. ดร.คงกระพัน แถลงกลยุทธ์ พร้อมขับเคลื่อน ปตท. ให้แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตระดับโลกอย่างยั่งยืน
๑๔ มิ.ย. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สร้างอาชีพ สร้างชีวิต มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพแก่สตรีแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือด้อยโอกาส ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๑๔ มิ.ย. มกอช. นั่งหัวโต๊ะประชุม EWG-OA พิจารณามาตรฐานเกษตรอินทรีย์
๑๔ มิ.ย. พ.ร.บ. สมรสเท่าเทียม ฟันเฟืองขับเคลื่อนตลาดที่อยู่อาศัยภายใต้เศรษฐกิจสีรุ้ง (Rainbow Economy)
๑๔ มิ.ย. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จัดคอนเสิร์ต CIMB Concert : 15 Years of Growing Forward ฉลองครบรอบ 15 ปี ด้วยสุดยอด 15 ศิลปิน วันเสาร์ที่ 10 ส.ค. 2567 พารากอน
๑๔ มิ.ย. กรมโยธาฯ ร่วมพัฒนา คลองแม่ข่า จับมือ อจน. เปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำใส สร้างอุโมงค์บายพาสส่งตรงสู่แม่น้ำปิง
๑๔ มิ.ย. ช่อง 5 ปรับรายการข่าวใหม่ มุ่งเน้นเนื้อหาครอบคลุมทุกมิติ เสริมทัพผู้ประกาศข่าวรุ่นใหม่และคนข่าวมืออาชีพ
๑๔ มิ.ย. ม.ศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์คุณภาพ 6 ท่าน ผู้ผ่านการประเมินมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ SPU PSF รุ่นที่ 8 ครั้งที่ 3 ระดับที่ 2 และระดับที่
๑๔ มิ.ย. เติมบางจากไฮพรีเมียม นำสลิปแลกรับเครื่องดื่มอินทนิลฟรี