แอกซ่าประกันภัย ขับเคลื่อนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรม "Week for Good 2024"

ศุกร์ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ ๑๐:๓๗
แอกซ่าประเทศไทย ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์น้ำและฟื้นฟูระบบนิเวศผ่านโครงการ Week for Good 2024 ที่จัดขึ้นขึ้นระหว่างวันที่ 3 - 7 มิถุนายน 2567 เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯ โดยโครงการในปีนี้ได้มุ่งเน้นในแนวคิด "การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ" ช่วยให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง จากการสร้างทุ่นเก็บขยะจากขวดพลาสติกรีไซเคิล ปั้นลูก EM และกิจกรรมเก็บขยะทางน้ำ ซึ่งความตั้งใจและความพยายามเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์ระบบนิเวศแม่น้ำเจ้าพระยาที่สำคัญ
แอกซ่าประกันภัย ขับเคลื่อนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรม Week for Good 2024

โดยแอกซ่าร่วมมือกับวัดจากแดง ซึ่งเป็นศูนย์ริเริ่มการรีไซเคิลและอัพไซเคิลที่มีชื่อเสียงในจังหวัดสมุทรปราการ อันสอดคล้องกับความมุ่งมั่นของแอกซ่าในการสร้างความยั่งยืนผ่านโครงการในครั้งนี้

มร. กิลโยม มิราโบว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) เน้นย้ำถึงความสำคัญของกิจกรรมนี้ว่า "โครงการ Week for Good เป็นโครงการที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของแอกซ่าต่อความยั่งยืนในด้านสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่เชื่อมโยงพนักงานแอกซ่าทั่วโลกได้ร่วมกันทำกิจกรรมที่ดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ช่วยส่งเสริมความสามัคคีและสอดรับกับวัตถุประสงค์ขององค์กร"

"ทั้งนี้ แอกซ่าได้ดำเนินธุรกิจซึ่งมีนโยบาย ESG เข้ามาเป็นส่วนสำคัญในกระบวนการของการทำงาน ที่มุ่งส่งเสริมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพ (Climate Change and Biodiversity) ซึ่งนับเป็นพันธกิจหลักของกลุ่มแอกซ่าทั่วโลก ที่สะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจที่ควบคู่ไปกับความยั่งยืนอย่างแท้จริง" มร. กิลโยม มิราโบว์ กล่าวเสริม

โดยตลอดช่วงการจัดโครงการ Week for Good 2024 แอกซ่าประเทศไทยยังคงเดินหน้าเป็นผู้นำตัวอย่าง ที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการปกป้อง ดูแล ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมแนวทางปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติสำหรับคนรุ่นใหม่ต่อไปในอนาคต

สามารถติดตามข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ของแอกซ่า ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

  • เว็บไซต์ของแอกซ่า https://www.axa.co.th/
  • ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์แอกซ่า โทร 02-118-8111????
  • เฟซบุ๊กแอกซ่าประเทศไทย https://www.facebook.com/AXAThailand/ ?
  • ไลน์แอกซ่า @AXAThailand?

ที่มา: เจซีแอนด์โค คอมมิวนิเคชั่นส์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๐๘:๒๐ สพร.42 หนองคาย ร่วมบูรณาการทำงานด้านการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับกระแสนิยมการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์อาหารพื้นถิ่น (Gastronomy
๐๘:๑๘ กสอ. เล่นใหญ่ 5 Day Trip Biz X 5 วัน ธุรกิจพันธุ์ X
๐๘:๓๑ ฟอร์ติเน็ต จับมือ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยบนไซเบอร์ สร้างกำลังพลคนรุ่นใหม่เต็มรูปแบบ
๐๘:๔๗ ซินเน็คฯ เริ่มใช้ รถขนส่งพลังงานไฟฟ้า 100% ลดการปล่อยคาร์บอน สร้างซัพพลายเชนที่ยั่งยืน
๐๘:๕๐ INET รับประกาศนียบัตรรับรองการต่ออายุ สมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอรัปชั่นภาคเอกชนไทย ครั้งที่ 2
๐๘:๒๒ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Docker and Kubernetes Essentials รุ่นที่ 2
๐๘:๐๑ TLC SPU อบรมบุคลากร พัฒนาทักษะ การวัดและประเมินผลแบบอิงเกณฑ์
๐๘:๓๐ การเคหะแห่งชาติจัดประชุมเผยแพร่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการกำหนดนโยบาย
๐๘:๕๒ ดร.พิมพ์ขวัญ บุญจิตต์พิมล สุดตื้นตัน หลังคว้า 3 รางวัล บนเวที Miss Universe Thailand 2024
๐๘:๒๙ เชิญร่วมงาน BEDO CONNEXT 2024 ต่อยอดธุรกิจ สร้างเศรษฐกิจชุมชน สู่ความยั่งยืน ระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2567 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา