บัณฑิตพันธุ์ใหม่ SE SPU นำผลงานวิชาการ SDGs สู่เวทีโลก! ร่วมขับเคลื่อนความยั่งยืนในงาน Global Sustainable Development Congress 2024

จันทร์ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ ๑๑:๑๖
มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร สัจจะหฤทัย คณบดีคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ  พร้อมด้วยคณาจารย์และตัวแทนนักศึกษาจากโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ นายณัฐกิตติ์ ทองคำ ,นางสาวแพรวา ก้อนแก้ว และนางสาวกัญญารัตน์ อภัยวงค์  เข้าร่วมแสดงผลงานวิชาการและผลงานจากรายวิชาเรียน ผลลัพธ์จากการเรียนรู้ Project Based Learning ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับ SDGs ในงาน Global Sustainable Development Congress 2024 ระหว่างวันที่ 10-13 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
บัณฑิตพันธุ์ใหม่ SE SPU นำผลงานวิชาการ SDGs สู่เวทีโลก! ร่วมขับเคลื่อนความยั่งยืนในงาน Global Sustainable Development Congress 2024

งาน Global Sustainable Development Congress 2024 จัดขึ้นโดย Time Higher Education (THE) และสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ (สป.อว.)  มุ่งหวังให้ทุกภาคส่วนร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงและแนวทางการแก้ไขเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ  ส่งเสริมผลักดันให้สถาบันอุดมศึกษาทั่วโลก ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการด้านการศึกษา การวิจัย นวัตกรรม และการเข้าถึงข้อมูล  เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป  โดยมีมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จาก 90 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมงาน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน มุ่งมั่นส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริง ผ่านโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ ควบคู่กับการบูรณาการ SDGs ผลงานที่นำเสนอในครั้งนี้ เป็นผลงานวิชาการและผลงานจากรายวิชาเรียน ที่นักศึกษาได้ริเริ่มและลงมือปฏิบัติจริง สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นสำหรับการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน และมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งส่งเสริมให้นักศึกษา มีส่วนร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมต่อไป

ที่มา: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

บัณฑิตพันธุ์ใหม่ SE SPU นำผลงานวิชาการ SDGs สู่เวทีโลก! ร่วมขับเคลื่อนความยั่งยืนในงาน Global Sustainable Development Congress 2024

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๒๑ NCP จัดงานโรดโชว์ออนไลน์ ตอกย้ำผู้นำธุรกิจ Telesales
๑๗:๑๓ โครงการสัมมนาวิชาการ Cafe SERU#12: On Privacy Weaknesses and Vulnerabilities in Software Systems
๑๗:๓๗ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Python for Business Intelligence and Analytics
๑๗:๐๙ เริ่มแล้ว งานประกวดรถโบราณ ครั้งที่ 46 สะท้อน และส่องทาง ศิลปะกับยานยนต์
๑๗:๑๙ ภาณิน ตัณฑเศรษฐี รับรางวัล นักบริหารธุรกิจด้านไอทีและนวัตกรรมดีเด่น THAILAND DIGITAL AWARDS 2024
๑๗:๑๓ วว. /จังหวัดปทุมธานี/บ.อาปิโกไฮเทค เปิดตัว จุลินทรีย์ BioD I วว.ช่วยย่อยสลายตอซังข้าว ลดปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตร
๑๗:๐๗ ชลิต อินดัสทรีฯ ร่วมกับ วิศวกรรมอุตสาหการ มจธ. มอบทุนวิจัยวิศวกรรมดีเด่น ชลิต อินดัสทรี อวอร์ด ปี 5
๑๖:๑๑ ยามาฮ่าจัดใหญ่ต่อเนื่องเปิดทดสอบ New MT-09 และ New MT-09SP ให้กับลูกค้า และประชาชนทั่วไปในกิจกรรม DARK SIDE MIDNIGHT TEST ที่อิมแพค สปีด
๑๖:๕๔ FM ปลื้มความต้องการล้น IPO ขายหมดเกลี้ยง 376 ล้านหุ้น กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่พร้อมใจ Lock up 100%มั่นใจ นอร์ทเฮเว่น ไทยฯ ลงทุนยาว ในธุรกิจไก่แปรรูปปรุงสุกส่งออกซึ่งไทยเป็นเบอร์หนึ่งของโลก
๑๖:๒๑ ธอส. เปิดฟังก์ชัน โรงเรียนการเงิน ผ่านระบบดิจิทัล บน Application : GHB ALL GEN