Wednesday June 19, 2019 12:12

สำนักงาน Press Releases

ตลาดสำนักงานกรุงเทพฯ จะเปลี่ยนแปลงไปภายในปี 2565 บ้าน/คอนโด—19 Jun 19

แผนกวิจัย ซีบีอาร์อี เผยว่า ปริมาณพื้นที่สำนักงานในกรุงเทพมหานคร ณ สิ้นไตรมาส 1 ปี 2562 อยู่ที่ 8.95 ล้านตารางเมตร โดยเพิ่มขึ้น 1.9% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน มีอาคารสำนักงานสร้างเสร็จใหม่ทั้งสิ้น 3 แห่งได้แก่ ทรู ดิจิทัล พาร์ค เอ็มเอส สยาม

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ทั่วไป—19 Jun 19

"กองทุนพัฒนาไฟฟ้า" สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ผู้สนับสนุนงบประมาณ โครงการ สร้างความตระหนักถึงคุณค่าของไฟฟ้า ภายใต้แคมเปญ "เด็กตื่นไฟ " ขอเชิญ นักศึกษา คณาจารย์ และผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมงานพิธีประกาศรางวัล

ภาพข่าว: สนพ.สระบุรี สร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ กลุ่มแรงงานนอกระบบ ทั่วไป—19 Jun 19

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี เปิดฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ กลุ่มแรงงานนอกระบบ สาขาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า 18 ชั่วโมง วันที่ 17-18 และ 20 มิถุนายน 2562 จำนวน 24 คน

มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม ทั่วไป—19 Jun 19

มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ผู้นำชุมชน และคณะกรรมการสหกรณ์ 5 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์การเกษตรหุบกระพง ดอนขุนห้วย หนองพลับ กลัดหลวงและห้วยสัตว์ใหญ่ และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมจัดกิจกรรม

สศอ. ชี้แนวทางการยกระดับอุตสาหกรรม 4.0 ในอาเซียนเตรียมเสนอเข้าการประชุมสุดยอดอาเซียนปลายปีนี้ ทั่วไป—19 Jun 19

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เตรียมจัดงานประชุมวิชาการ (Symposium) ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายนนี้ เพื่อจัดทำแนวทางการปรับเปลี่ยนอุตสาหกรรมอาเซียนไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 เสนอต่อที่ประชุมสุดยอดอาเซียน

ก.ล.ต. ลงนาม MOU สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เพิ่มประสิทธิภาพตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานความผิดในตลาดทุน ทั่วไป—19 Jun 19

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือและช่วยเหลือสนับสนุนในการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ ณ สำนักงาน

ภาพข่าว: ก.ล.ต. ลงนาม MOU สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เพิ่มประสิทธิภาพตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานความผิดในตลาดท ทั่วไป—19 Jun 19

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือและช่วยเหลือสนับสนุนในการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ ณ สำนักงาน

ปตท. เปิดกลยุทธ์กีฬา มุ่งพัฒนาเยาวชนและผู้ขาดโอกาสทั่วประเทศ ปฏิทินข่าว—18 Jun 19

วันนี้ (18 มิถุนายน 2562) ณ อาคาร ปตท. สำนักงานใหญ่ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เปิดเผยในการจัดงานแถลงข่าว "จุดประกายฝัน สานพลังกีฬาไทย" ซึ่งจัดโดย ปตท. และภาคีเครือข่าย ว่า "ปตท.

DGA เปิดศักราชใหม่ในการบริการภาครัฐให้สะดวกขึ้นด้วย พ.ร.บ.รัฐบาลดิจิทัล เชื่อมโยง โปร่งใส ปฏิทินข่าว—18 Jun 19

พ.ร.บ. การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 หรือ พ.ร.บ.รัฐบาลดิจิทัล มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 23 พฤษภาคม 2562 แล้ว นับเป็นการเปิดศักราชใหม่ในการบริการภาครัฐให้สะดวกขึ้น โดย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. หรือ DGA

ภาพข่าว: สนพ.เพชรบูรณ์ ติวผู้สูงวัยสื่อสารผ่านสังคมโซเชียลมีเดียอย่างมีคุณภาพ ทั่วไป—18 Jun 19

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ เปิดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ หลักสูตรฝึกอาชีพเสริม สาขาการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy Curriculum) และการใช้ Smart Phone เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ จำนวน 30

ภาพข่าว: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ฝึกยกระดับสมรรถนะแรงงาน ให้กับแรงงานในสถานประกอบกิจการ ทั่วไป—18 Jun 19

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ฝึกยกระดับสมรรถนะแรงงาน ให้กับแรงงานในสถานประกอบกิจการ ตำแหน่งช่างเทคนิค และผู้ประกอบกิจการด้านไฟฟ้า สาขาการประยุกต์ใช้มอเตอร์ในงานควบคุมอุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2562 (อบรมเฉพาะวันเสาร์) เวลา

ก.ล.ต. ลงนาม MOU สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เพิ่มประสิทธิภาพตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานความผิดในตลาดทุน หุ้น—18 Jun 19

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือและช่วยเหลือสนับสนุนในการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพ ณ สำนักงาน ก.ล.ต.

ภาพข่าว: หนึ่งตำบล หนึ่งช่างไฟฟ้า พัฒนาทักษะช่างไฟฟ้าให้ได้มาตรฐาน ทั่วไป—18 Jun 19

นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม พร้อมเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานร่วมกับสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม เปิดฝึกอบรมตามโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ประจำปี 2562 เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ

ปส.เตือนประชาชนใช้บัตรพลังงานหวังรักษาโรค พบรังสีปนเปื้อน ห่วงผู้ใช้มีผลต่อร่างกายในระยะยาว พลังงาน—18 Jun 19

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา ฯ ออกโรงเตือนอีกครั้ง สำหรับประชาชนนำบัตรพลังงานจุ่มน้ำดื่มรักษาโรค พบสารกัมมันตรังสีปนเปื้อนแม้ไม่สูงมาก แต่อาจมีผลกระทบระยะยาว

สนพ.จันทบุรี จับมือ SCG Weber พัฒนาทักษะช่างปูกระเบื้อง ทั่วไป—18 Jun 19

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี ร่วมมือกับบริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด และบริษัท แซง-โกแบ็ง เวเบอร์ จำกัด จัดฝึกอบรมอาชีพเสริม สาขาช่างปูกระเบื้อง ให้กับทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จ.จันทบุรี ระหว่าง วันที่ 10-14 มิถุนายน 2562 โดย บ.เอสซีจีฯ

สนพ.เพชรบูรณ์ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ด้านการสื่อสารทางสังคมยุคใหม่ ทั่วไป—18 Jun 19

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ ร่วมกับ สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์ ดำเนินการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารทางสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ สาขาการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy Curriculum) และการใช้ Smart Phone

ภาพข่าว: ออกตรวจสถานประกอบกิจการ ทั่วไป—18 Jun 19

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ ออกตรวจสถานประกอบกิจการ บริษัท เพชรประเสริฐ จำกัด ในวันที่ 14 มิถุนายน 2562 โดยได้ให้คำแนะนำ เรื่อง การขอรับรองความรู้ความสามารถ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร การกู้เงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อพัฒนาพนักงานลูกจ้างของบริษัท

มูลนิธิชัยพัฒนา-สำนักงาน กปร.-กรมพัฒนาที่ดิน- ปตท. ร่วมจัดพิธีมอบรางวัล พลังงาน—18 Jun 19

วันนี้ (18 มิถุนายน 2562) ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ในฐานะประธานคณะกรรมการตัดสินการประกวดฯ ให้เกียรติเป็นประธาน และมอบรางวัลใน พิธีมอบรางวัลการประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 11 (ประจำปี 2561

มกอช. และกรมส่งเสริมการเกษตร เยี่ยมกลุ่มเกษตกร มะม่วงรักบ้านเกิด ทั่วไป—18 Jun 19

นางสาววิภาดา แสงขำ หัวหน้ากลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศและบริการอิเล็กทรอนิกส์ 2 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) และนายฐานวัฒน์ ธนาธัญญพิชญ์ เกษตรจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่ มกอช.

ภาพข่าว: ซีพี ออลล์ ปั้นผู้นำรุ่นใหม่ด้านธรรมาภิบาล ทั่วไป—18 Jun 19

นายบัญญัติ คำนูณวัฒน์ (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย จัดอบรมสร้างผู้นำรุ่นใหม่ด้านธรรมาภิบาล โดยได้รับเกียรติจาก คุณพรเพ็ญ นามวงษ์ (กลาง) สำนักงานผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่การเงินและการลงทุน

ทีเส็บจับมือพันธมิตรจัดงาน TIME 2019 ปฏิทินข่าว—18 Jun 19

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) หรือ ทิก้า สมาคม SITE ประจำประเทศไทย โดยการสนับสนุนของพันธมิตรธุรกิจด้านขนส่ง ประกอบด้วยการบินไทย สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส และ

บริษัทฮ่องกงแห่ย้ายฐานการผลิตมาไทย หนีพิษสงครามการค้า ปฏิทินข่าว—18 Jun 19

DITPชี้ไทยรับอานิสงส์จากสงครามการค้า หลังบริษัทฮ่องกงแห่ย้ายฐานการผลิตมาไทย หวังร่วมทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ชิ้นส่วนยานยนต์ และก่อสร้าง คาดดันมูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้นในระยะยาว นางชณันภัสร์ พิศาลอภิพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ

ภาพข่าว: ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ทั่วไป—18 Jun 19

สำนักงานงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 วันที่ 13 มิถุนายน 2562

ภาพข่าว: เมืองไทยประกันชีวิต ร่วมกับ มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม มอบเงินสนับสนุน UNHCR ทั่วไป—18 Jun 19

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม มอบเงิน 4 แสนบาท ให้กับสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ หรือ UNHCR โดยได้รับเกียรติจากนายสหรัถ สังคปรีชา

ภาพข่าว: เอ็นไอเอ โชว์นวัตกรรมเครื่องกำจัดแมลงด้วยคลื่นวิทยุ ทั่วไป—18 Jun 19

รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ (คนกลาง) ประธานกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ร่วมเปิดตัวผลงานนวัตกรรม BIO – Q "เครื่องกำจัดมอดและไข่มอดด้วยคลื่นความถี่วิทยุ"

ท่าเรือประจวบ รับโล่ห์เกียรติคุณวันทะเลโลก World Ocean Day ทั่วไป—18 Jun 19

สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 4 (สบทช.4) จัดกิจกรรมวันทะเลโลก ประจำปี 2562 ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อปลูกจิตสำนึก และรณรงค์ให้ประชาชน องค์กรเอกชนทุกภาคส่วนรวมถึงเยาวชนเล็งเห็นถึงความสำคัญ และร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

ภาพข่าว: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จ.ลพบุรี ทั่วไป—18 Jun 19

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จ.ลพบุรี จัดพิธีปิด " โครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า " โดยวันที่ 10 มิถุนายน 562 สิบเอก ศักดิ์ปรินทร์ บุญญเจริญชัย รองผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรี

ภาพข่าว: ประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร โครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ทั่วไป—18 Jun 19

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้แก่ช่างไฟฟ้า จำนวน 20 คน ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า และบุคคลทั่วไป จำนวน 5 คน รวมทั้งสิ้น 25 คน วันที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ

สศก. ศึกษาระบบโซ่ความเย็น วางแนวทางพัฒนาระบบจัดเก็บ คงคุณภาพสินค้าเกษตรสู่ปลายทาง ทั่วไป—18 Jun 19

นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ระบบการบริหารจัดการโซ่ความเย็น (Cold Chain) ในสินค้าเกษตร เป็นระบบการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับการเก็บเกี่ยว การขนส่งการเก็บรักษา การกระจายสินค้า

ภาพข่าว: ค้นหาความท้าทายในอุตสาหกรรมไมซ์ โดย TCEP ร่วมกับ วิทยาลัยดุสิตธานี ทั่วไป—18 Jun 19

นายภัครธรณ์ เทียนไชย (ที่5 จากซ้าย) ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน "Discovering a challenge in MICE and Events Industry ค้นหาความท้าทายในอุตสาหกรรมไมซ์" ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ