Tuesday February 25, 2020 22:54

สำนักงานพัฒนา Press Releases

ภาพข่าว: จังหวัดลำพูน ขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดลำพูน พ.ศ.2563 ทั่วไป—25 Feb 20

คณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดลำพูน เร่งประชุมขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านแรงงาน ตลาดแรงงานในปัจจุบัน และตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ได้ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดลำพูน

ภาพข่าว: สนพ.สระบุรี ขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดสระบุรี ทั่วไป—24 Feb 20

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด(กพร.ปจ.) ครั้งที่ 1/2563 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี (ศูนย์อำเภอเมือง)

ภาพข่าว: มอบวุฒิบัตร ผู้ป่วยระยะฟื้นฟู ทั่วไป—24 Feb 20

นายกำจัด ใจงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้จบการฝึกอบรมโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน รายการโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ป่วยระยะฟื้นฟูสมรรถภาพ รุ่นที่ 2/2563 สาขา การทำขนมไทยและอาหารว่าง

ภาพข่าว: ร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้จบการศึกษา 2563 ทั่วไป—24 Feb 20

นายกำจัด ใจงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่นักศึกษาที่จบในปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ

ภาพข่าว: พัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดน่าน ครั้งที่ ทั่วไป—24 Feb 20

นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดน่าน ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน โดยที่ประชุมร่วมพิจารณาทบทวนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดน่าน ปี

ภาพข่าว: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอนเร่งรัดดำเนินการ โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพ ทั่วไป—24 Feb 20

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ได้มอบหมายให้ สิบเอกบริสุทธิ์ แนวประยงค์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน เข้าในพื้นที่อำเภอปายเพื่อโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ (แรงงานนอกระบบ)สาขาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า

ภาพข่าว: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดโครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตรนวดฝ่าเท้า ทั่วไป—24 Feb 20

นายจิรวุฒิ กิจวรรณ ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดโครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน หลักสูตรนวดฝ่าเท้า 60 ชั่วโมง ระหว่าง วันที่ 18 -26 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีผู้ต้องขังหญิงจำนวน 20 คนเข้ารับการฝึกอบรม

ภาพข่าว: อบรมทำขนมไทยและอาหารว่าง ให้กับผู้ป่วยฟื้นฟูสมรรถภาพ ทั่วไป—24 Feb 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ร่วมกับโรงพยาบาลธัญญารักษ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำเนินการเปิดโครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน รายการโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ป่วยระยะฟื้นฟูสมรรถภาพ รุ่นที่ 2/2563 สาขา การทำขนมไทยและอาหารว่าง ระหว่างวันที่ 17 - 21 กุมภาพันธ์ 2563

ภาพข่าว: สนพ.มหาสารคามและทีมที่ปรึกษาโครงการเพิ่มผลิตภาพ ให้คำแนะนำสปก.ที่เข้าร่วมโครงการ ทั่วไป—21 Feb 20

นายสมศักดิ์ เพ็งธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม พร้อมทีมที่ปรึกษาตามโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 2 คน คือ ผศ.ดร. คมกฤช ปิติฤกษ์ และดร.อาทิตย์ อภิโชตธนกุล และเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน

สวทช. จับมือ ปตท.สผ. หนุนการพัฒนา EECi ร่วมพัฒนานวัตกรรม ตอบโจทย์ประเทศไทย ปฏิทินข่าว—21 Feb 20

ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี : บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) จับมือ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ลงนามความร่วมมือการสนับสนุนการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ทั่วไป—21 Feb 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้แก่แรงงานในสถานประกอบกิจการ และบุคคลทั่วไป จำนวน 21 คน ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

วศ.อว. เข้าร่วมงานแถลงข่าวยานยนต์ขับขี่อัตโนมัติ (Aotonomous Vehicle) ภายใต้ความร่วมมือ 3 หน่วยงาน ยานยนต์—21 Feb 20

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสิริ เวนเจอร์ส ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวยานยนต์ขับขี่อัตโนมัติ (Aotonomous Vehicle)

ภาพข่าว: ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัยพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ร่วมหารือแนวทางดำเนินงานจัดตั้ ทั่วไป—21 Feb 20

นางรัฐติกานต์ พวงสุกระวัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมหารือแนวทางดำเนินงานจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ กับผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

ภาพข่าว: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย ร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานพัฒนากำลังคน ทั่วไป—21 Feb 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย ร่วมหารือแนวทางการดำเนินงานพัฒนากำลังคน เพื่อรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมเกษตร และกำหนดแนวทางจัดทำมาตรฐานผู้ประกอบอาชีพ ร่วมกับผู้บริหารวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30

ภาพข่าว: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัยออกเยี่ยมนักเรียนภายใต้โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียน ทั่วไป—21 Feb 20

นางรัฐติกานต์ พวงสุกระวัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย ได้นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัยออกเยี่ยมนักเรียนตามรายชื่อของกระทรวงศึกษาธิการ

ภาพข่าว: ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย (นางรัฐติกานต์ พวงสุกระวัฒนะ) ทั่วไป—21 Feb 20

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย (นางรัฐติกานต์ พวงสุกระวัฒนะ) เข้าร่วมสัมมนากับทีมงานวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการดำเนินการโครงการการศึกษาระบบการเทียบโอนและระบบธนาคารหน่วยกิต ณ โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ฯ อำเภอเมือง

ภาพข่าว: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัยร่วมกับประธานหอการค้าจังหวัดสุโขทัยเข้าพบหารือกลุ่มวิสาหกิจช ทั่วไป—21 Feb 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัยร่วมกับประธานหอการค้าจังหวัดสุโขทัยเข้าพบหารือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจิ้งหรีดชุติกาญจน์ อ.ศรีสัชนาลัย เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการตามโครงการ 1 ไร่ 1

ภาพข่าว: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย ออกเยี่ยมนักเรียน ทั่วไป—21 Feb 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงสุโขทัย ออกเยี่ยมนักเรียนตามรายชื่อของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

ภาพข่าว: เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัยร่วมกับบริษัทน้ำตาลทิพย์สุโขท ทั่วไป—21 Feb 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย ร่วมกับบริษัทน้ำตาลทิพย์สุโขทัย จำกัด มอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการฝึกหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 (ระบบทวิภาคี) จำนวน 9

ภาพข่าว: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย ร่วมโครงการปกป้องสถาบันของชาติ ทั่วไป—21 Feb 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย ร่วมโครงการปกป้องสถาบันของชาติ เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสุโขทัย โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัยได้นำผู้เข้ารับการฝึกอบรม สาขา นวดไทยเพื่อสุขภาพ

สิริ เวนเจอร์ส ผนึก สวทช. และ วศ.อว. ทดสอบวิ่งจริง ยานยนต์ขับขี่อัตโนมัติ ครั้งแรกในไทยบนพื้นที่ บ้าน/คอนโด—20 Feb 20

สิริ เวนเจอร์ส ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.อว.) นำเสนอมิติใหม่ของนวัตกรรมยานยนต์เพื่อความสะดวกสบายของการเดินทางในพื้นที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่ ครั้งแรกในไทย! กับเดโม่ "ยานยนต์ขับขี่อัตโนมัติ"

ภาพข่าว: ดีอีเอส หนุนเอ็ตด้าจัดอบรม ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี Blockchain ไอที—17 Feb 20

นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวเปิดการอบรม เรื่อง "ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี Blockchain" จัดโดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) หน่วยงานในสังกัด ณ ห้องวอล์กเดอะทอล์ก (Walk the

ภาพข่าว: สนพ.ลพบุรี จัดประเมินความรู้ความสามารถ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 13 ทั่วไป—17 Feb 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลพบุรี ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้แก่พนักงานในสถานประกอบกิจการ และบุคคลทั่วไป ณ ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง

ภาพข่าว: สนพ.สระบุรี ขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนฯ ทั่วไป—17 Feb 20

สนพ.สระบุรี จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี (ศูนย์อ.เมือง)

ภาพข่าว: สนพ.ชัยภูมิ จัดประชุมคณะทำงานจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ ทั่วไป—14 Feb 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ จัดประชุมคณะทำงานจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ ครั้งที่ 2/2563 สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาพนักงานขับรถแทรกเตอร์ ระดับ 1 ณ บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จำกัด (โรงงานน้ำตาลมิตรภูเขียว) อำเภอภูเขียว

ภาพข่าว: พัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ฝึกอาชีพผู้ต้องขังสร้างโอกาสหลังพ้นโทษ ทั่วไป—14 Feb 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน ร่วมกับ เรือนจำจังหวัดลำพูน ฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะให้มีทักษะในการประกอบอาชีพให้กับกลุ่มผู้ต้องขัง จำนวน 20 คน สาขา การปูกระเบื้อง (18 ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ 12 – 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ

จังหวัดลำพูน เตรียมความพร้อมการเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับแล้วไม่ได้เรีย ทั่วไป—14 Feb 20

นางณฐมน ปัทมะสุคนธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานลำพูน กล่าวว่า สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้มอบหมายให้ทุกจังหวัดฝึกอบรมด้านอาชีพให้กับนักเรียนนักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

ภาพข่าว: รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ และผู้รับการฝึก ทั่วไป—13 Feb 20

วันที่ 12 ก.พ. 63 นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นำคณะสมาชิกสภาอุตสาหกรรม และหอการค้าจังหวัดสุโขทัย ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ และผู้รับการฝึก

ภาพข่าว: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย จัดการสัมมนา การพัฒนาผู้ประกอบกิจการในยุค ทั่วไป—13 Feb 20

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานพิธีเปิดการจัดการสัมมนา "การพัฒนาผู้ประกอบกิจการในยุค 4.0" ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่อยู่ภายใต้โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0

ภาพข่าว: สนพ.สระบุรี ประเมินความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้า ทั่วไป—07 Feb 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี จัดประเมินเพื่อรับรองความรู้ความสามารถให้แก่ผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 16 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี โดยผู้ที่ผ่านการรับรองความรู้ความสามารถ ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2)