Monday June 1, 2020 20:30

สำนักงานพัฒนา Press Releases

ภาพข่าว: สนพ.บุรีรัมย์ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทั่วไป—01 Jun 20

สนพ.บุรีรัมย์ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สนพ.สระบุรี เดินหน้าส่งเสริมมาตรฐานผู้ประกอบผู้อาชีพ ทั่วไป—29 May 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานมาตรฐานผู้ประกอบผู้อาชีพ ของบริษัท โสสุโก้ จำกัด สาขา พนักงานแก้ไขปัญหาคุณภาพงานเผากระเบื้อง ระดับ 1 ครั้งที่ 7/2563 ณ ห้องประชุม บริษัท โสสุโก้

มหาวิทยาลัยมหิดล แถลงข่าวการใช้หุ่นยนต์ทางการแพทย์รองรับสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ทั่วไป—29 May 20

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และบริษัท เน็ตเบย์ จำกัด (มหาชน) แถลงข่าว “ความสำคัญของเทคโนโลยีการใช้หุ่นยนต์ทางการแพทย์ และนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดล ในการสนับสนุนการใช้ Robot ในสถานการณ์ปัจจุบัน” ณ

ภาพข่าว: สนพ.มหาสารคาม ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถสาขาช่างไฟฟ้า ทั่วไป—29 May 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ในสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้แก่ผู้ที่สนใจและสมัครเข้ารับการประเมิน จำนวน 14 คน เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563

ภาพข่าว: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ ฝึกอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าขิดทอมือ ทั่วไป—29 May 20

นางสาวสุภาภรณ์ อาจวารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ ได้ดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน

ภาพข่าว: สนพ. บุรีรัมย์ จัดทดสอบมาตรฐานช่างแอร์ ทั่วไป—28 May 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงรานบุรีรัมย์ จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 จำนวน 5 คน คน ณ อาคารฝึกช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ภาพข่าว: พัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ร่วมกับ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด(มหาชน) จัดฝึกอบรม ทั่วไป—28 May 20

นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน พร้อมด้วยนายจตุพร พวงไวย์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน และเจ้าหน้าที่ เปิดฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพเสริม สาขา การทำคอนกรีตเสริมไม้ใผ่ ให้กับกลุ่มแรงงานนอกระบบ ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2563 จำนวน

สวทช. เริ่มหลักสูตรอบรมในโครงการ TechBiz Starter บ่มเพาะ เจาะลึก พบทางออกสู่ความสำเร็จด้วย Business ปฏิทินข่าว—28 May 20

นางศันสนีย์ ฮวบสมบูรณ์ ผอ.ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เผยว่า “โครงการสร้างผู้ประกอบการใหม่ด้วยนวัตกรรม (TechBiz Starter) ประจำปี 2563”

ภาพข่าว: สนพ.สระบุรี ทดสอบมาตรฐานรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ทั่วไป—27 May 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี ทดสอบมาตรฐานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ สาขาผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน ระดับ 1 จำนวน 21 คน ณ บริษัทซันฟีด จำกัด

ภาพข่าว: ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1 ทั่วไป—27 May 20

25,26 พฤษภาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1 มีช่างไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเข้ารับการทดสอบ จำนวน 9

สนพ.บุรีรัมย์ จัดประเมินความรู้ความสามารถ ทั่วไป—27 May 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ ดำเนินการประเมินความรู้ ให้กับผู้ยื่นคำขอรับการประเมิน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 12 คน ซึ่งเป็นสาขาที่กำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้าภายในอาคารต้องผ่านการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ

สนพ.บุรีรัมย์ จัดประเมินความรู้ความสามารถ ทั่วไป—27 May 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ ดำเนินการประเมินความรู้ ให้กับผู้ยื่นคำขอรับการประเมิน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 12 คน ซึ่งเป็นสาขาที่กำหนดให้ผู้ปฏิบัติงานด้านช่างไฟฟ้าภายในอาคารต้องผ่านการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ

ภาพข่าว: สนพ.สระบุรีเร่งส่งเสริมแรงงานด้านการท่องเที่ยวและบริการ ทั่วไป—26 May 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี เปิดฝึกโครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านการท่องเที่ยวและบริการ สาขา การบริการที่เป็นเลิศ ระยะเวลาฝึก 18 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 26-28 พ.ค. 63 จำนวน 20 คน ณ ศูนย์ OTOP คอมเพล็กซ์ พุแค

ภาพข่าว: สนพ.สระบุรี พัฒนาแรงงานรองรับการจ่ายค่าจ้าง ทั่วไป—26 May 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี เปิดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ สาขา ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน ระดับ 1 ระยะเวลาฝึก 18 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 24 - 26 พ.ค. 63 จำนวน 22 คน ณ บริษัทซันฟีด จำกัด

ภาพข่าว: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมโครงการ พม "เราไม่ทิ้งกัน" ทั่วไป—25 May 20

นายกำจัด ใจงาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการ พม "เราไม่ทิ้งกัน" โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรมจัดตั้งครัวกลาง

สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ ประเมินความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 23 พฤษภาคม ทั่วไป—25 May 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ ดำเนินการประเมินรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร มีผู้เข้ารับการประเมินจำนวน 16 คน มีผู้ผ่านการประเมินจำนวน 16 คน ซึ่ง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ ได้ ตรวจไข้ผู้เข้ารับการประเมิน

ภาพข่าว: พัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก นำคณะตรวจสังเกตการณ์ผู้ประกอบการร้านค้า "COVID-19 ทั่วไป—22 May 20

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก พร้อมด้วยปศุสัตว์จังหวัดนครนายก และสหกรณ์จังหวัดนครนายก ได้ร่วมออกตรวจสังเกตการณ์ผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร และร้านเสริมสวย ในเขตพื้นที่อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก จำนวน 11 จุด เพื่อแนะนำมาตรการป้องกันโรค

ภาพข่าว: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ประชาสัมพันธ์โครงการ ต่อสู้ภัยโควิด19 ทั่วไป—20 May 20

คณะเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน เข้าพื้นที่ เพื่อให้คำปรึกษาด้านผลิตภาพแรงงาน โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ประจำปี 2563 และเข้าประชาสัมพันธ์ในโครงการมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19 ในเขตอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ภาพข่าว: สนพ.สระบุรี เดินหน้าฝึกอาชีพผู้สูงอายุ ทั่วไป—20 May 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี เปิดฝึกโครงการอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ สาขา การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ระยะเวลาฝึก 18 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 19-21 พ.ค. 63 ณ อบต.ดอนทอง อ.หนองโดน จ.สระบุรี

ภาพข่าว: สนพ.สระบุรี เดินหน้าฝึกอบรมผู้ได้รับผลกระทบ Covid-19 ทั่วไป—20 May 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี ดำเนินการเปิดฝึกยกระดับฝีมือ 18 ชั่วโมง สาขาเทคนิคการสอนงาน ให้กับ พนักงานบริษัท หินอ่อน จำกัด จำนวน 20 คน โดยระหว่างวันที่ 18 - 20 พฤษภาคม 2563 เพื่อเป็นการบรรเทาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม รับสมัครฝึกตามมาตรการช่วยเหลือโควิด-19 ทั่วไป—19 May 20

ประกาศรับสมัครฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม รับสมัครฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน 18 ชั่วโมง แก่กลุ่มที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม รับสมัครฝึกอบรมด้านท่องเที่ยวและบริการ ทั่วไป—19 May 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม รับสมัครฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน 18 ชั่วโมง แก่กลุ่มเป้าหมายด้านท่องเที่ยวและบริการ ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ภาพข่าว: ศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถกลาง (สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี) ทั่วไป—20 May 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ให้บริการ สอบรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จำนวน 9 คน เพื่อให้ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ที่ประกอบอาชีพในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี มีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ

ภาพข่าว: สนพ. บุรีรัมย์ จัดทดสอบมาตรฐานช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ทั่วไป—19 May 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบุรีรัมย์ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับบุคคลทั่วไป จำนวน 12 คน ณ อาคารฝึกช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ภาพข่าว: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร มอบเงินอุดหนุนให้แก่สถานประกอบกิจการที่พัฒนาฝีมือแรงงานให้แก ทั่วไป—20 May 20

นายวิเชียร เศวตจันฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร มอบเงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 ประกาศข้อ 7 ให้แก่สถานประกอบกิจการที่พัฒนาฝีมือแรงงานลูกจ้างของตนเองเกินร้อยละ 70 จำนวน 200 บาทต่อคน

ภาพข่าว: สนพ.สระบุรี เดินหน้าทดสอบช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ทั่วไป—20 May 20

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 ทดสอบระหว่างวันที่ 20-21 พ.ค. 63 ให้กับแรงงานในสถานประกอบกิจการ จำนวน 17 คน ณ